Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 12, br. 1, str. 67-83
Implementacija Bazel III kapitalnih standarda i izazovi svetske ekonomske krize
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd

e-adresamljubic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: Bazel II; Bazel III; svetska ekonomska kriza; implementacijabazel kapitalnih standarda
Sažetak
Implementacija standarda Bazelskog komiteta za bankarsku super viziju predstavlja značajan korak ka unapređenju bankarstva. u radu autor nastoji da ukaže na značaj i neophodnost uvođenja novih Bazel III kapitalnih standarda, Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju kako u bankama u Srbiji tako i širom sveta. primena Bazel standarda, kao opšteg modela za upravljanje kapitalom i rizicima u bankama, zasnovanog na kvantitativnom modelu i nizom kvalitativnih rešenja, koja će na bazi predloženog modela implementacije biti realizovana u bankarskom sektoru Srbije i čini samo deo koji je neophodan za unapređenje lepeze koja će pomoći bankarstvu da se što bolje razvija. Svetska ekonomska kriza samo je podstakla unapređenje Bazel standarde čijom se modifikacijom izrodio novi kapitalni sporazum Bazel III, koji ima za cilj da smanji uticaj iste. Banke koje uspešno implmentiraju Bazel smernica za unapređenje svog celokupnog poslovanja koje treba da ostvare značajnu poslovnu prednost pred onima kod kojih je način i domet implementacije smernica usmeren samo na puko zadovoljenje zahteva regulatora. Da li će Bazel standardi uspeti da ublaže uticaj svetske ekonomske krize? Da li su se Bazel II standardi unapredili i modifikovali u bolji i napredniji Bazel III? To su samo neka od pitanja na koje autor, u radu, daje odgovore.
Reference
*** (2001) Comptrollers handbook: Rating credit risk. Comptroller of the Currency Administrator of National Banks, Apr
*** (2013) Global risk regulator: Basel III global monitor. United Kingdom, p. 8
*** (2008) Rezime rezultata upitnika o primeni Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu poslovanja banaka
*** (2009) Rezime rezultata upitnika 2 o primeni Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu poslovanja banaka
*** (2008) Strategija uvođenja Bazel II standarda, Sektor za kontrolu banaka. Narodna banka Srbije, Radna grupa za uvođenje preporuka i standarda Bazel II
*** (2007) Nacionalna implementacija Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu banaka, Radna grupa za uvođenje preporuka i standarda Bazel II
*** (2008) Operativni plan aktivnosti uvođenja Bazel II standarda. Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu banaka, Radna grupa za uvođenje preporuka i standarda Bazel II, Maj, Izmene i dopune: feb. 2009. godine
*** (2010) Basel III: Towards a safer financial system: Speech by Mr Jaime Caruana, General Manager of the BIS, at the 3rd Santander International Banking Conference, Madrid, 15 September. p 9
Angelini, P., Clerc, L., Curdia, V., Gambacorta, L. (2011) Basel III: Long-term impact on economic performance and fluctuations. BIS Bank for International Settlements Working paper Series
Bank for International Settlement (2006) International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework. Comprehensive Version, jun, p. 137
Basel Committee on Banking Supervision (2008) Principles for sound liquidity risk management and supervision
Basel Committee on Banking Supervision (2006) Basel II: International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework. Comprehensive Version, June, p. 97
Basel Committee on Banking Supervision (2009) Principles for sound stress testing practices and supervision. p.p. 13.23
Bernhardsena, E., Syverstenb, B.D. (2009) Stress testing the enterprise sectors bank. International Journal of Central Banking, Sep., str. 111-138
Drehmann, M. (2008) Stress tests: Objectives, challenges and modeling choices. Riksbank Economic Review, 2: str. 60-92
Frenkel, M., Hommel, U., Gunter, D., Markus, R., Frenkel, M. (2005) Risk management: Challenge and opportunity. Springer
Friedland, J. (2009) The subprime and financial crises. International Journal of Disclosure and Governance, 6(1): 40-57
Gnjatović, D.E., Jovancai, A. (2010) Nestabilnost finansijskih tržišta kao uzrok globalne finansijske krize - momenat Minskog. Megatrend revija, vol. 7, br. 1, str. 19-31
Henrik, A., Berge, T.O., Bernhardsen, E. (2007) A suite-of-models approach to stress-testing: Financial stability. u: Expert forum on advanced techniques on stress testing: Applications for supervisors (II), Amsterdam, The Netherlands, Oct. 23-24, str. 11-50
Kapor, P. (2007) Bankarstvo u Srbiji - dug put u Evropsku Uniju. Megatrend revija, vol. 4, br. 2, str. 141-161
Ljubic, M. (2011) Uvođenje Bazela II u Srbiji. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 261-281
Ljubić, M. (2008) Ispitivanje, percepcija i menadžment rizikom u bankarstvu. u: SYM-OP-IS, Soko Banja, 14-17 sep. 2008., zbornik radova, Beograd: Saobraćajni fakultet, str. 675-679
Ljubić, M. (2009) Primena Bazelskog sporazuma za medunarodne standarde kapitala na bankarsko tržište Srbije. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 198-216
Ljubić, M. (2009) Uticaj svetske ekonomske krize na Bazel II. Računovodstvo, vol. 53, br. 11-12, str. 94-108
Ljubić, M. (2011) Stres testovi kao instrument kontrole rizika u bankama. Megatrend revija, vol. 8, br. 1, str. 303-323
Milojević, N. (2008) Bazel II i predviđanje posledica njegove implementacije. Industrija, vol. 36, br. 1, str. 51-65
Ohara, P.A. (2009) The global securitized sub prime market crisis. Review of Radical Political Economics, 42,(3),str. 318-335
Palley, T. (2004) Asset-based reserve requirements: reasserting domestic monetary control in an era of financial innovation and instability. Review of Political Economy, 16(1): 43-58
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Simić, N., Vratonjić, V., Berić, I. (2011) Metodologije za ocenu investicionih projekata u javnom sektoru. Megatrend revija, vol. 8, br. 1, str. 113-130
Stevanović, S.V., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2010) Svetska finansijska kriza i njene posledice na privredu Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 353-368
Wellink, N. (2011) Basel III and beyond. u: Remarks on high level meeting on better supervision and better banking in the post-crisis era, www.bis.org/speeches/sp110118.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1501067L
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2016.