Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Muzičke sposobnosti učenika I razreda osnovnih škola u Vranju
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
Ključne reči: nastava muzičke kulture; muzičke sposobnosti učenika; uloga učitelja
Sažetak
Muzička kultura u osnovnoj školi je nastavni predmet koji ima cilj da muziku kao tonsku umetnost, kroz razne sadržaje rada u nastavnom procesu, što više približi učenicima i kod njih razvije interesovanje i ljubav prema ovoj umetnosti. Stvaranjem interesovanja za muzičku umetnost i aktivnim učestvovanjem učenika u svim vidovima muzičkih aktivnosti doprinosi se estetskom i etičkom razvoju njihove ličnosti. Kako je nastava muzičke kulture u mlađim razredima osnovne škole veoma složena i specifična, odgovornost učitelja je velika, jer on svojim radom odlučujuće utiče na vaspitanike. Učitelj, najpre, treba da poznaje muzičke sposobnosti svojih učenika i da, u skladu sa tim, postavi ciljeve i zadatke koje će ostvariti u nastavi, a zatim da napravi odgovarajući izbor programskih sadržaja, nastavnih metoda, oblika, postupaka i tehnika. Na ovaj način podstiču se i razvijaju muzičke sposobnosti koje učeniku omogućavaju da, više ili manje, izvodi, doživljava, opaža i razume muziku.
Reference
Banđur, V., Potkonjak, N. (1999) Metodologija Pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Banđur, V., Potkonjak, N.M. (1996) Pedagoška istraživanja u školi. Beograd: Učiteljski fakultet - Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Banđur, V. (1996) Statistika u pedagoškom istraživanju. Priština: Univerzitet u Prištini
Bratić, T., Filipović, L. (2001) Muzička kultura u razrednoj nastavi - priručnik za studente učiteljskog fakulteta i fakulteta umetnosti. Jagodina: Učiteljski fakultet
Brdarić, R. (1986) Pripremanje nastavnika za nastavu glazbene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Despić, D. (1997) Teorija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Džordanov, A.M. (1966) Merenje u pedagogiji. Beograd: Savezni zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja
Krulj, R.S., Stojanović, S., Krulj-Drašković, J. (2007) Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja sa statistikom. Vranje: Učiteljski fakultet, Centar za naučno-istraživački rad
Kundačina, M., Banđur, V. (2007) Akademsko pisanje. Užice: Učiteljski fakultet
Lazarević, Ž. (1993) Budućnost osnovne škole i osposobljavanje učitelja za ostvarivanje njihove uloge. Nastava i vaspitanje, vol. 42, br. 1-2, str. 65-76
Mirković-Radoš, K. (1996) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Požgaj, J. (1950) Metodika muzičke nastave. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Radoš-Mirković, K. (1983) Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rojko, P. (1981) Testiranje u muzici. Zagreb: Muzički zavod muzičke akademije
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tajčević, M. (1990) Osnove muzičke pismenosti. Beograd: Prosveta
Vasiljević, M. (1950) Jugoslovenski muzički folklor. Beograd: Prosveta, 1
Vasiljević, M.A. (1939) Intonacija u vezi s muzičkim diktatom u muzičkom ritmikom. Beograd: Jovana Frajta
Vasiljević, M.A. (1960) Narodne melodije leskovačkog kraja. Beograd: Naučno delo
Vasiljević, Z., Stojanović, G., Drobni, T. (2000) Muzičkaradionica. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z.M. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Vasiljević, Z.M. (1981) Muzički bukvar. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gufv1405453Z
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2015.