Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2011, vol. 5, br. 6, str. 213-224
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 30/05/2012
Održivi razvoj i principi održivog razvoja u strateškim dokumentima Republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

Projekat

Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Sažetak

U radu se analiziraju strateški dokumenti koje je Vlada Republike Srbije usvojila u periodu od 2008. do 2011. godine, sa stanovišta u kojoj meri su u tim strategijama prisutne osnovne ideje i principi održivog razvoja. Usvajajući Nacionalnu strategiju održivog razvoja 2008. godine, Republika Srbija je prihvatila da održivi razvoj postane njeno trajno razvojno opredeljenje i, naravno, jedan od uslova za ulazak u porodicu savremenih evropskih država. Međutim, imajući u vidu simbolistički, tradicionalistički i deklarativni prilaz koncepciji održivog razvoja, može se utvrditi da većina usvojenih strateških dokumenata, odnosno nacionalnih strategija, nisu suštinski, već samo formalno usklađene sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja. Razlozi tome se svakako nalaze u činjenici da državne, odnosno administrativne strukture nisu shvatile suštinu održivog razvoja i mogućnosti koje on pruža. Iako prema ideji održivog razvoja treba pristupati sa kritičkog stanovišta, nesumnjivo je da se njegovim političkim ignorisanjem u politici Vlade Srbije gubi neophodno i skupo vreme potrebno u jačanju procesa modernizacije i ekologizacije društva u Srbiji.

Ključne reči

Reference

Baker, S. (2006) Sustainable development. London-New York: Routledge
Đukanović, M. (1996) Životna sredina i održivi razvoj. Beograd: Elita
Đukić, P. (2011) Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Harris, J.M. (2000) Basic principles of sustainable development. Tufts University-Global Development and Environment Institute, June http://ase.tufts.edu/gdae
Marković, D.Ž. (2005) Socijalna ekologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nadić, D., Šuvaković, U. (2011) Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije - politička vizija ili utopija. Ecologica, vol. 18, br. 62, str. 161-167
United Nations (1987) Report of the World Commission on environment and development. u: General Assembly Resolution 42/187, 11 December