Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 6, br. 2, str. 119-137
Hedžing (hedging) kao instrument zaštite privrednika u Srbiji od rizika promene deviznog kursa
NLB Banka AD, Beograd

e-adresaandja.skakavac@nlb.rs, aleksandar.ivanovic@nlb.rs
Ključne reči: hedžing; rizik deviznog kursa; derivatni instrumenti; Narodna banka Srbije
Sažetak
Srbija je danas zemlja u poodmakloj tranziciji i njeno tržište se sve više otvara prema drugim tržištima, što zahteva primenu instrumenata savremenog finansijskog inžinjeringa u poslovnim transakcijama, radi smanjenja rizika usled nepredvidivosti tržišta. Smanjenje te vrste rizika postiže se hedžingom. U tu svrhu u razvijenim tržišnim privredama upotrebljavaju se finansijski derivati. No kako je ovaj segment finansijskog tržišta u Srbiji nedovoljno razvijen i tek počinje da se razvija, srpskim privrednicima na raspolaganju su forvard i svop ugovori za zaštitu od promene valutnog rizika i kamatnih stopa. U ovom radu istražićemo koje mogućnosti za zaštitu od rizika promene deviznog kursa pružaju forvard (forward) ugovori koji privrednicima u Srbiji stoje na raspolaganju, kao i u kojoj meri ih domaći privredni subjekti koriste.
Reference
*** (1998/1999) FASB:SFAS No.133 Accounting for derivative instruments and hedging activities. u: [ur.] Accounting and tax rules for derivatives, New Hope, Pennsylvania: Frank Fabozzi associaties, par. 217, prema, Anson, Mark, J
Barth, M.E., i dr. (1995) Response to the FABS discussion document accounting for Hedgubg add other risk adjusting activities. Accounting Horizons, mart
Bodie, Z., Merton, R.C. (2000) Finance. Upper Saddle River (New Jersey): Prentice Hall
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2003) Essential of investments. New York: McGraw-Hill
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2007) Investments. New York, itd: McGraw-Hill
Brigham, E.F., Houston, J.F. (2004) Fundamentals of Financial Management. Mason: Thomson South-Western
DeFusco, R.A., McLeavey, D.W., Pinto, R.A., Runkle, D.E. (2004) Quantitative Methods for Investment Analysis. Charlottesville: CFA Institute
Elton, E.J., Gruber, M.J. (1995) Modern portfolio theory and investment analysis. New York, itd: Wiley
Fabozzi, F., Mann, S.V., Choudhry, M. (2002) Finance investment: The global money markets. Willey & Sons, SAD
Fabozzi, F., Modigliani, F., Jones, F.J., Ferri, M.G. (1998) Foundation of financial markets and institutions. Prentice-Hall international
Farrell, J.L., Reinhart, W.J. (1997) Portfolio management - theory and aplication. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc
Hagin, R.L. (2004) Investment management-portfolio diversification: Risk, and timing fact and fiction. Hoboken, NJ: Wiley finance
Haugen, R.A. (2000) Modern investment theory. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Komazec, S.V., Kovačević, R., Erić, D.D., Ristić, Ž.L. (1998) Finansijska tržišta i berze - upravljanje finansijskim tržištima i berzanski menadžment. Beograd: Jantar grupa
Levy, H. (2002) Fundamentals of investment. Prentice Hall
Levy, H. (2005) Post Thierry: Investments. Prentice Hall, UK
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2003) Investment analysis and portfolio management. Mason OH: Thomson South-Western
Sharpe, D.R. (1992) Asset Allocation: Management Style and Performance Evaluation. Journal of Portfolio Management, 18, 2
Swiss Bank Corporation (1994) Understanding derivatives: Economic and financial prospects - Special C. Basle
Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Šoškić, D.B., Živković, B.R. (2000) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
William, S.F., Gordon, A.J. (1989) Fundamentals of Investment. NY: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.