Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Poslovna ekonomija
2015, vol. 9, br. 2, str. 45-62
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 06/02/2016
doi: 10.5937/PosEko1502045P
Makroekonomski ambijent za razvoj Quadruple Helix modela regionalne konkurentnosti AP Vojvodine

Projekat

br. 114-451-681/2015-03: Istraživanje mogućnosti i uslova za razvoj Quadruple Helix univerzitet-privreda-država-civilno društvo modela regionalne konkurentnosti AP Vojvodine

Sažetak

U uslovima kada se regionalna ekonomija suočava sa izazovima nezaposlenosti, slabog ili negativnog privrednog rasta, brzo rastućim modelima digitalnog poslovanja, dramatičnim promenama u životnoj sredini uz međusobno preplitanje globalnih pojava (kretanja u ljudskom društvu, institucionalne promene, politički odnosi), neophodnost da obrazovni sistem sve više odražava potrebe privredne strukture postaje prioritet vladama u modeliranju javnih politika namenjenih blagostanju civilnog društva i savremenom ekonomskom razvoju. Koncept privrede zasnovane na znanju traži intenzivnije približavanje nauke potrebama tržišta, ali i svojevrsno 'mešanje' tržišta u svet nauke kroz nužnost sistemske primene i komercijalizacije znanja. Poseban značaj u aktuelnom razvojnom trenutku ima model četvorostrukih partnerstava (tzv. Quadruple Helix model) determinisan: (i)ključnom ulogom univerziteta i istraživačko-razvojnih organizacija u proizvodnji znanja i generisanju tehnoloških inovacija, u interakciji sa privrednim subjektima i državom, s ciljem poboljšanja produktivnosti društva zasnovanog na znanju, (ii) svojevrsnim 'zaokretom moći' u odnosima univerziteta, privrede, države i civilnog društva, pri čemu svaka inovacija doprinosi ekonomskom napretku i održivom razvoju, a implementacija inovacione politike rezultat je sinergije i interakcije ovih činilaca, kao i (iii) neophodnošću aktivnije uloge svakog pojedinačnog heliksa u razvojnom modelu ekonomija u tranziciji, kako bi se civilnom društvu donelo bogatstvo, korisnost i blagostanje. Otuda, rad ima za cilj da ukaže na vitalne (makro)ekonomske pokazatelje razvoja privredne strukture AP Vojvodine kao svojevrsnih indikatora mogućnosti i uslova za razvoj četvorostrukog heliks modela regionalne konkurentnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2005-2013) Zakonu o inovacionoj delatnosti. Sl. Glasnik RS, 110/2005, 18/2010 i 55/2013
*** (2009-2010) Zakon o regionalnom razvoju Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 51/2009 i 30/2010
*** (2014) The global competitiveness report 2014-2015. World Economic Forum
Andrejević-Panić, A.A., Ješić, J.S., Vukadinović, S.D. (2014) Povezivanje visokog obrazovanja i tržišta rada uz primenu inovacionog modela trostrukog heliksa. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 217-238
Asheim, B.T., Gertler, M. (2005) The geography of innovation: Regional innovation systems. u: Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. [ur.] The Oxford Handbook of Innovation, Oxford: University Press, p. 291-317
Boschma, R.A., Frenken, K. (2005) Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 6(3): 273
Braczyk, H.J., Cooke, P., Heidenreich, M., ur. (1998) Regional innovation systems. London - Bristol, PA: University College London Press
Breschi, S., Malerba, F. (1997) Sectoral innovation systems. u: Edquist C. [ur.] Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London: Pinter
Cai, Y. (2011) Factors affecting the efficiency of the BRICS‘s national innovation systems: A comparative study based on DEA and panel data analysis
Carlsson, B., Stankiewicz, R. (1991) On the nature, function and composition of technological systems. Journal of Evolutionary Economics, 1(2): 93-118
Cooke, P. (1992) Regional innovation systems: Competitive regulation in the new Europe. Geoforum, 23(3): 365-382
Cooke, P. (2007) To Construct Regional Advantage from Innovation Systems First Build Policy Platforms. European Planning Studies, 15(2): 179-194
Coriat, B., Dosi, G. (1998) The institutional embeddedness of economic change: An appraisal of the evolutionary and regulationist research programmes. u: Nielsen K., Johnson B. [ur.] Institutions and Economic Change, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 3-32
Edquist, C. (1997) Systems of Innovation: Technologies, Institutions, and Organizations. London: Routledge
Freeman, C. (1995) The national systems of innovation. Cambridge Journal of Economics, 19
Granstrand, O. (2000) Corporate innovation systems: A comparative study of multi-technology corporations in Japan, Sweden and the USA. Chalmers University of Technology
Hollanders, H., van Cruysen, A. (2008) Rethinking the European innovation scoreboard: A new methodology for 2008-2010: Report to Pro-INNO. European Commission DG Enterprise and Industry
Ješić, J.S., Penezić, N.D., Malenković, N.Đ. (2014) Uloga triple-helix modela u razvoju regionalnog inovacionog sistema. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 127-142
Lengyel, B., Leydesdorff, L. (2011) Regional Innovation Systems in Hungary: The Failing Synergy at the National Level. Regional Studies, 45(5): 677-693
Leydesdorff, L. (2003) The mutual information of university-industry-government relations: An indicator of the triple helix dynamics. Scientometrics, Vol. 58(2), pp. 445-467
Leydesdorff, L., Fritsch, M. (2006) Measuring the knowledge base of regional innovation systems in Germany in terms of a Triple Helix dynamics. Research Policy, 35(10): 1538-1553
Lundvall, B.A. (1992) National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter
Nelson, R.R. (1993) National innovation systems: A comparative study. Oxford: Oxford University Press
Nelson, R.R. (1994) Economic growth via the coevolution of technology and institutions. u: Leydesdorff L., van den Besselaar P. [ur.] Evolutionary economic and chaos theory: New directions on technology studies, London - New York: Pinter, pp. 21-32
Privredna komora Vojvodine (2014) Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu I-XII.2014. godine. Novi Sad
Tanasković, S., Ristić, B. (2014) Konkurentska pozicija Srbije u 2014. godini prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. Fondacija za razvoj ekonomske nauke
Tominomori, K. (2002) Self-Organization Theory and Its Applicability to Economic System Econ. J. of Hokkaido University, 41-62; 31