Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 11, br. 1, str. 30-46
Ekspanzija protekcionističkih mera kao posledica svetske ekonomske krize
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci

e-adresamroganovic.12@gmail.com, jobajcetic@gmail.com, sagatagm@gmail.com
Sažetak
Svesni smo toga da je globalno širenje krize dovelo do povećanja protekcionističkih tendencija u pojedinim zemljama, koje zaštitom domaće industrije žele da podstaknu kako rast tako i sam oporavak produbljen brojnim poteškoćama. U želji da se protekcionističkim merama smanji rizik, svesno se uništava konkurencija i trgovina, a kriza sve više produbljuje. Cilj rada usmeren je na sintezu teorijskih i empirijskih činjenica, sa zadatkom identifikacije odgovora na sledeća pitanja: Da li protekcionističke mere predstavljaju realnu opasnost po trgovinu Evropske unije; Kakav je uticaj restriktivnih mera na međunarodne trgovinske tokove i Da li postoji razlika u merama koje sprovode razvijene ekonomije i ekonomije u razvoju? Predmet rada baziran je na analizi, putem deskriptivne i komparativne metode. Obuhvata potencijalno restriktivne trgovinske mere uvedene u 31 zemlji partnera Evropske unije u periodu od oktobra 2008. do kraja 2015. godine. Dobijeni rezultati ukazuju da ne postoji rizik radikalnog zaokreta ka protekcionizmu, ali ipak postoji osnovana sumnja da će ostati trajne posledice na trgovinske tokove EU i posle krize.
Reference
Acin, Đ. (1978) Protekcionizam u spoljnoj trgovini. Beograd: Savremena administracija
Altenberg, P. (2016) Protectionism in the 21st Century. Stockholm: National Board of Trade
Beslać, M., Beslać, J., Zipovski, Lj. (2013) International trade and free exchange as a way of modern exploitation. u: Employment, education and entrepreneurship Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, International conference, Belgrade, Vol. 1, str. 383-397
Debaere, P., Glaser, T., Willmann, G. (2016) Choosing between protectionism and free trade in a uncertain world. 5. oktobra, 2017, http://www.etsg.org/ETSG2016/Papers/163.pdf
Durusoy, S., Sica, E., Beyhan, Z. (2015) Economic Crisis and Protectionism Policies: The Case of the EU Countries. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 6(1), str. 57-68
Erixon, F., Sally, R. (2010) Trade, globalization and emerging protectionism since the crisis. 5. oktobra, 2017, No. 02/2010; http://www.ecipe.org/app/uploads/2014/12/trade-globalisation-and-emerging-protectionism-since-the-crisis.pdf
European Commission directorate-general for trade (2009) Fifth report on potentially trade restrictive measures. 22. avgusta 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145270.pdf
European Commission directorate-general for trade (2010) Sixth report on potentially trade restrictive measures. 22. avgusta 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146198.pdf
European Commission directorate-general for trade (2010) Seventh report on potentially trade restrictive measures. 22. avgust 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146796.pdf
European Commission directorate-general for trade (2011) Eighth report on potentially trade restrictive measures. 22. avgust 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148288.pdf
European Commission directorate-general for trade (2012) Ninth report on potentially trade restrictive measures. 22. avgust 2016., http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf
European Commission directorate-general for trade (2013) Tenth report on potentially trade-restrictive measures. 22. avgust, 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151703.pdf
European Commission directorate-general for trade (2014) 11th report on potentially trade-restrictive measures. 22. avgust 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152872.pdf
European Commission directorate-general for trade (2016) Analysis of new potentially trade restrictive measures in the period 1 July 2014 - 31 December 2015. 2. septembra 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154664.pdf
European Commission directorate-general for trade (2016) Overview of potentially trade restrictive measures identified between 2008 and end 2015. 2. septembra 2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/may/tradoc_154568.pdf
Fouda, R.A.N. (2012) Protectionism & Free Trade: A Country's Glory or Doom?. International Journal of Trade, Economics and Finance, str. 351-355
Franolić, V. (1934) Protekcionizam u prošlosti i sadašnjosti. Zagreb: Tipografija, D. D
Friedman, M. (1980) Free to Choose. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc
Fry, L.F., Stoner, R.C., Hattwick, E.R. (1998) Business: An integrative framework. Boston: Irwin/McGraw-Hill
Kaempfer, W., Tower, E., Willett, T. (2002) Trade protectionism, for the encyclopedia of public choice. Rowley Charles K. [ur.] str. 1-20
Krugman, P.R. (1987) Is Free Trade Passé?. Journal of Economic Perspectives, 1(2): 131-144
Magee, P.S. (1976) International Trade and Distortions In Factor Market. New York: Marcel-Dekker
Smith, A. (1937) Free trade and protection. New York: Random House
Tešić, J. (2012) Specifičnosti protekcionizma u uslovima globalne ekonomske krize. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Banja Luka, br. 6, 6, str. 77-90
Tošković, J. (2015) Preispitivanje neoliberalnog koncepta ekonomije u zemljama zapadnog balkana. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, doktorska disertacija
Vuletić, V. (2004) Protekcionizam i slobodna trgovina u vreme globalizacije. Sociologija, vol. 46, br. 1, str. 45-70
WTO (2010) Report from the director-general on trade-related developments. https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/report_wto_g20_june10_e.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko11-14087
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2011)
Uticaj ekonomskog liberalizma na države u tranziciji
Gavrilović Darko, i dr.

Politeia (2017)
Privredna i politička tržišta
Prokopijević Miroslav