Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2008, br. 43, str. 324-328
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Relacije između sistema morfoloških varijabli i sistema bazično motoričkih varijabli dečaka u fudbalskoj školi
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku od 105 ispitanika (dečaka polaznika fudbala) uzrasta 10 godina, bio je primenjen sistem od 29 varijabli, od toga 12 antropometrijskih varijabli i sistem od 17 varijabli za procenu bazično motoričkih sposobnosti. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje relacija između sistema morfoloških varijabli i sistema bazičnih motoričkih varijabli. Kanoničkom korelacionom analizom utvrđeno je da su relacije između ova dva sistema umerenog intenziteta. Na osnovu strukture relacija prvog kanoničkog faktora iz sistema antropometrijskih varijabli i prvog kanoničkog faktora iz sistema bazično motoričkih varijabli može se zaključiti da su oni dečaci koji su imali veću dimenzionalnost skeleta postizali i bolje rezultate dominantno u testovima za procenu eksplozivne snage, brzinske izdržljivosti i repetativne snage mišića pregibača trupa i obrnuto, jer je kod njih verovatni bolji mehanizam za intenzitet ekscitacije, odnosno brzine mobilizacije i intenzitet uključivanja motoričkih jedinica.

Ključne reči

Reference

Bozalatzis, E. (1999) Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 12 do 14 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
Elsner, B. (1974) Uticaj nekih manifesnih i latentnih antropometrijskih i motoričkih varijabli na fudbalsku igru. Zagreb: Visoka škola za fizičku kulturu, Magistarski rad
Molnar, S. (1998) Morfološke karakteristike i motoričko-funkcionalne sposobnosti dece koja treniraju fudbal i dece koja se ne bave sportom. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Sekereš, S. (1985) Relacije morfoloskih karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u SAP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Siozios, S. (1992) Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta od 15 do 18 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad