Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2011, br. 46, str. 95-102
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Antropometrijska analiza učenika osnovne škole u ruralnom području
aOŠ 'Sveti Sava', Kakmuž, Bosna i Hercegovina
bMedicinski fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Sažetak

O selu se veoma malo piše, a o seoskoj školskoj deci 'skoro' nimalo. Mesto naših istraživanja je osnovna škola 'Sveti Sava', selo Kakmuž u podnožju planine Ozren, u središtu Republike Srpske. Mesto nije slučajno odabrano, jer se odlikuje posebnim istorijskim, geografskim, demografskim i socijalnim karakteristikama. Ispitivanjem su obuhvaćeni učenici od I - IX razreda rođeni u periodu od 1994. do 2002. godine. Uzorak se sastoji od 301 učenika; od toga 156 dečaka i 145 devojčica. Mereni su sledeći parametri: telesna masa i visina, obim grudnog koša (OGK), struka (OS) i kukova (OK) a iz dobijenih parametara su izračunati: indeks telesne mase (BMI), odnos obima struka prema telesnoj visini (OS/TV) i odnos obima struka prema obimu kukova (OS/OK). Dobijeni podaci su razvrstani u devet grupa po razredima (od I - IX). Postavljeni cilj predstavlja dokazivanje ili odbacivanje postojanja linearne povezanosti (matematičke funkcije) pojedinih antropometrijskih parametara u odnosu na pol i dob ispitivanog uzorka. Izvršena je detaljna statistička analiza za svaku grupu posebno, a nakon toga i za čitav uzorak. Svi rezultati su predstavljeni numerički i grafički. Analizom rezultata prema dobu i polu ispitanika dobili smo podatke koji ukazuju da se da se radi o zdravoj populaciji seoske, školske dece.

Ključne reči

Reference

Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Gjurić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić-Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Novaković, B., Mirosavljev, M. (2005) Higijena ishrane. Novi Sad: Medicinski fakultet
Obradović, D., Milunović, B., Ulić, D., Božić-Krstić, V. (2006) Kineziologija za treći razred medicinske škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pavlović, M. (1999) Ishranjenost dece u Severnobačkom okrugu. Subotica: Zavod za zaštitu zdravlja
Radovanović, M., Jevtić, Z. (1992) Udžbenik higijene. Beograd: Medicinska knjiga
World Health Organization (1995) Physical Status: The Use and Interpretation of Anthropometry. Geneva, Technical Report Series No. 854
Zdravković, S. (1978) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti i njihova povezanost kod dece 5. i 6. godišta. Skoplje: Medicinski fakultet, Magistarski rad