Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 46, str. 421-427
Razlike u motoričkim sposobnostima za energetsku regulaciju kod predškolske dece sa različitom lateralizovanošću gornjih ekstremiteta
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Na uzorku od 202 ispitanika, 131 dečak i 71 devojčica predškolskog uzrasta od 4-6 godina, ± 6 meseci, sprovedeno je testiranje motoričkih sposobnosti i procena lateralizovnosti gornjih ekstremiteta. Utvrđeno je da je bilo 72 dečaka i 35 devojčica usklađenih po upotrebnoj i gestualnoj lateralizovanosti gornjih ekstremiteta, a kod 59 dečaka i 36 devojčica je utvrđena neusklađenost istih. Multivarijatnom analizom varijanse utvrđeno je da nema statistički značajnih razlika u izvođenju motoričkih testova između usklađene i neusklađene dece po kriterijumu podudarnosti lateralizacije upotrebne i gestualne ruke.
Reference
Bala, G., Jakšić, D., Popović, B. (2009) Trend relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti predškolske dece. u: Bala G. [ur.] Relacije antropoloških karakteristika i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 61-112
Bojanin, S.S. (1979) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Privredna štampa
Cvetković, M., Popović, B., Jakšić, D. (2007) Razlike u motoričkim sposobnostima predškolske dece u odnosu na pol. u: Smajlović N. [ur.] Zbornik naučnih i stručnih radova II međunarodnog simpozijuma 'Nove tehnologije u sportu', 13-15. april 2007, Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 288-293
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti.1. Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5 (5), 7-81
Guyton, A.C. (1996) Fiziologija. Beograd: Savremena administracija, Medicinska knjiga, 648-661
Hannaford, C. (2007) Pametni pokreti. Zagreb: Ostvarenje
Iteya, M., Gabbard, C. (1996) Laterality patterns and visual-motor coordination of children: Perceptual and motor skills
Iteya, M., Gabbard, C., Hart, S. (1995) Limb laterality and motor proficiency in children. International journal of neuroscience, 83(3-4): 275-9
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Milenković, S.M., Belojević, G.A., Kocijančić, R.I. (2005) Etiološki činioci levorukosti. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 133, br. 11-12, str. 532-534
Mori, S., Iteya, M., Gabbard, C. (2006) Hand preference consistency and eye-hand coordination in young children. Perceptual and Motor Skills, 102(1): 29-34
Mori, S., Iteya, M., Gabbard, C. (2007) Hand preference consistency and simple rhythmic bimanual coordination in preschool children. Perceptual and Motor Skills, 104(3): 792-798
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.