Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 47, str. 239-247
Polni dimorfizam hioidne kosti
aKlinički centar Republike Srpske, Klinika za bolesti uha grla i nosa, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za anatomiju, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za sudsku medicinu, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: Hioidnakost; polni dimorfizam
Sažetak
Hioidna kost je smještena u predjelu prednje gornje strane vrata. Predstavlja neparnu kost koja je jedina kost u ljudskom organizmu koja nije zglobno ili na drugi uobičajen način vezana sa bilo kojom drugom kosti. Imajući u vidu njeno embrionalno porijeklo, ova kost predstavlja dio skeleta viscerokranijuma. Ima potkovičast oblik i sastoji se od tijela, dva velika i dva mala roga. U našem radu ispitivali smo polni dimorfizam hioidne kosti. Ispitivanje smo radili na 42 hioidne kosti sa ljudskih kadavera poznatog pola i dobi. Učinili smo 5 osteometrijskih mjerenja. Metrička analiza hioidne kosti je korisna tehnika u determinaciji polnog dimorfizma hioidne kosti koja može dati dobre rezultate, ali nije u potpunosti zadovoljavajuća, te može da posluži kao komplementarna metoda.
Reference
Doual, A., Léger, J.L., Doual, J.M., Hadjiat, F. (2003) The hyoid bone and vertical dimension. L' Orthodontie française, 74(3): 333-63
Duančić, V. (1983) Osnove embriologije čoveka - za studente opće medicine i stomatologije. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Fanghanel, J., Pera, F., Anderhuber, F., Nitsch, R. (2009) Waldeyerova anatomija čovjeka. Zagreb: Golden Marketing-Tehnička knjiga, 205
Kim, D.I., Lee, U.Y., Park, D.K., Kim, Y.S., Han, K.H., Kim, K.H., Han, S.H.H. (2006) Morphometrics of the hyoid bone for human sex determination from digital photographs. J. Forensic Sci., September; 51(5); 976-84
Kim, D., Lee, U., Park, D., Kim, Y., Han, K., Kim, K., Han, S. (2006) Morphometrics of the Hyoid Bone for Human Sex Determination from Digital Photographs. Journal of Forensic Sciences, 51(5): 979-984
Kindschuh, S.C., Dupras, T.L., Cowgill, L.W. (2010) Determination of sex from the hyoid bone. American Journal of Physical Anthropology, 143(2); 279-284
Koebke, J. (1978) Some observations on the development of the human hyoid bone. Anatomy and Embryology, 153(3): 279-286
Križan, Z. (1984) Opća anatomija. Zagreb: Školska knjiga
Leksan, I., Marcikić, M., Nikolić, V., Radić, R., Selthofer, R. (2005) Morphological classification and sexual dimorphism of hyoid bone: New approach. Collegium antropologicum, 29(1): 237-42
Lykaki, G., Papadopoulos, N. (1988) The ossified hyoid apparatus: Morphology, interpretation, clinical and functional significance. Presentation of a rare case and highlights of the literature. Anatomischer Anzeiger, 166(1-5): 187-93
Mijač, M., i dr. (1996) Osteologija. Beograd: Savremena Administracija, 87-88
Mukhopadhyay, P.P. (2010) Morphometric features and sexual dimorphism of adult hyoid bone: A population specific study with forensic implications. Journal of forensic and legal medicine, 17(6): 321-4
O'halloran, R.L., Lundy, J.K. (1987) Age and ossification of the hyoid bone: Forensic implications. J. ForensicSci, 32: 1655-1659
Papadopoulos, N., Lykaki-Anastopoulou, G., Alvanidou, E. (1989) The shape and size of the human hyoid bone and a proposal for an alternative classification. Journal of anatomy, 163: 249-60
Reesink, E.M., van Immerseel, A.A.H., Brand, R., Bruintjes, Tj.D. (1999) Sexual dimorphism of the hyoid bone?. International Journal of Osteoarchaeology, 9(5): 357-360
Šljivić, B.M. (1984) Osteologija. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1247239N
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.