Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Ratarstvo i povrtarstvo
2011, vol. 48, br. 2, str. 359-368
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ratpov1102359M
Plodnost oranica ratarskih proizvodnih rejona Vojvodine u privatnom vlasništvu
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bPokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad

Sažetak

U radu su prikazani rezultati analize plodnosti zemljišta izdvojeni u odnosu na proizvodne rejone u Vojvodini. Analiza je obuhvatila 76.868 uzoraka zemljišta koji pripadaju oraničnom načinu korišćenja, što predstavlja 87% od ukupnog broja uzoraka. Neutralna reakcija zemljišta, koja je i najpovoljnija za biljnu proizvodnju, zastupljena je u 1/4 uzoraka i u zavisnosti od regiona kreće se od 12,6% (severna Bačka) do 46,5% (severni Srem). Ako se posmatra sadržaj slobodnog CaCO3 po rejonima, najveća srednja vrednost (10,54%) kao i zastupljenost u klasama karbonatno (30,6%) i jako karbonatno (53,1%) utvrđena je za rejon severna Bačka, a najniže vrednosti ovih karakteristika za rejon severni Srem. Rezultati ispitivanja obezbeđenosti zemljišta humusom pokazuju da sva tri rejona u Srema većim delom pripadaju slabo humoznoj klasi i to od 72,1% do 83,3% sa veoma malim udelom uzoraka humoznih zemljišta 16,2% do 27,3%. Analiza sadržaja lakopristupačnog fosfora za celokupno područje Vojvodine pokazuje da se u klasu optimalne obezbeđenosti zemljišta fosforom može svrstati samo trećina uzoraka. Zabrinjavajuće je da znatan deo uzoraka spada u vrlo siromašnu (6,9%) i siromašnu klasu (15,5%), dok oko 7% pripada klasama sa štetnim i toksičnim sadržajem ovog makrohraniva. Najveći broj uzoraka u pogledu sadržaja lakopristupačnog kalijuma u ispitivanim proizvodnim rejonima nalazi se u klasama optimalne i visoke obezbeđenosti, čija se suma kreće u intervalu od 77,4% do 94,1%.

Ključne reči

Reference

*** (1980) Rezolucija VI Kongresa Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta. u: Kongres Jugoslovenskog društva za proučavanje zemljišta (IV), Novi Sad, Publikacija VI, str. 26-27
*** (2009) Law on agricultural soils. Official Gazette of the Republic of Serbia, Issues br. 62/06, 65/08 and 41/09
*** (2010) Statistički godišnjak Srbije. Republički zavod za statistiku
Bogdanović, D. (2009) Potrošnja đubriva u našoj zemlji od početka hemizacije do danas. u: Kongres društva za proučavanje zemljišta Srbije (XII), Zbornik Abstrakata, 146
Bogdanović, D.M., Ubavić, M., Dozet, D. (1993) Hemijska svojstva i obezbeđenost zemljišta Vojvodine neophodnim makroelementima. u: Kastori Rudolf [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu Vojvodine, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 187-197
Krauss, M., Wilcke, W., Zech, W. (2000) Reactivity and bioavailability of PAHs and PSBs in urban soils of Beyreuth. u: Burghardt W., C.Dornauf [ur.] Proceedings First International Conference Soils of Urban, Industrial, Traffic and Mining Areas, Essen 12-18 July, vol. III, 657-661
Manojlović, S. (1986) Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva u SAP Vojvodini - od naučnih istraživanja, preko razvojnih istraživanja do funkcionisanja u poljorivrednoj proizvodnji Vojvodine. Zbornik radova Pokrajinskog komiteta za nauku i informatiku, Novi Sad, 18, str. 123-127
Nešić, L., Pucarević, M., Sekulić, P., Belić, M., Vasin, J., Ćirić, V. (2008) Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 255-263
Sekulić, P., Nešić, L., Hadžić, V., Belić, M., Vasin, J., Ubavić, M., Bogdanović, D., Čuvardić, M., Dozet, D., Pucarević, M., Milošević, N., Jarak, M., Đurić, S., Ralev, J., Škorić-Zeremski, T. (2005) Zemljišta Srbije kao resurs održivog razvoja. u: Zemljište kao resurs održivog razvoja, (XI) Kongres DPZSCG, Budva, plenarni referat, 18-37
Sekulić, P., Ninkov, J., Hristov, N., Vasin, J., Šeremešić, S., Zeremski-Škorić, T. (2010) Sadržaj organske materije u zemljištima AP Vojvodine i mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 2, str. 591-598
Vasin, J., Sekulić, P.Đ., Kurjački, I. (2004) Stanje plodnosti zemljišta Vojvodine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 101-107
Vasin, J., Sekulić, P., Kurjački, I. (2006) Plodnost oraničnih površina u privatnom vlasništvu u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 149-156
Wu, Q., Blume, H.P., Rexilius, L., Abend, S., Schleuss, U. (1998) Sorption of organic chemicals in urbic anthrosols. Advances in Geoecology, 31, 781-789
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja