Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 19, br. 2, str. 98-101
Protok granulisanog materijala u statičkoj mešalici, DEM/CFD pristup
aInstitut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
cUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

e-adresalatopezo@yahoo.co.uk
Projekat:
Osmotska dehidratacija hrane - energetski i ekološki aspekti održive proizvodnje (MPNTR - 31055)

Ključne reči: DEM/CFD; statički mikser; Komax; Ross; trajektorije čestica
Sažetak
Proces mešanja veoma utiče na kvalitet krajnjeg poluproizvoda i/ili krajnjeg proizvoda, a parametri procesa mešanja i dizajn opreme veoma utiču na efikasnost mešanja, kvalitet proizvoda i cenu proizvoda. U ovom radu, prikazana je upotreba metode diskretnih elemenata (engl. Discrete Element Method - DEM) na modelovanje mešanja granula u različitim konfiguracijama statičkih mešača (korišćene su različite Komax i Ross konfiguracije za mešanje). Za modelovanje protoka fluida primenjena je metoda računske dinamike fluida (engl. Computational Fluid Dynamic - CFD), korišćenjem Ojlerovog višefaznog modela. Povezivanjem rezultata ove dve metode dobija se pouzdan, dovoljno tačan i adekvatan model koji daje rezultate koji odgovaraju eksperimentalnim merenjima. Praćene su i analizirane trajektorije, brzine i ubrzanja čestica, u cilju procene kvaliteta procesa mešanja. Dobro poznati kriterijum za kvalitet mešanja, pod nazivom relativna standardna devijacija (RSD) je korišćen za ovu svrhu. Optimizacija dimenzija i parametara mešanja u statičkoj mešalici je izvedena korišćenjem matematičkog modeliranja. Cilj ovog rada je bio da se predvidi ponašanje granulamog materijala u različitim konfiguracijama mešalica i da optimizuje parametre procesa uzimajući u obzir trajanje procesa mešanja, kvalitet mešavine i cenu finalnog proizvoda mešanja. U istraživanju je primećeno da su Komax elementi primenljiviji, u poređenju sa Ross elementima, posebno kada je visina instalacije mala. Međutim, upotreba Ross je finansijski prihvatljivija, zbog njegove jednostavnije geometrije. Dodatna pregrada sa kvadratnim otvorima, koja se postavlja na izlazu iz statičke mešalice, koristi se da bi se umirilo kretanje granula na obodu cevi, kao i da smanji segregaciju granula.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka