Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Journal on Processing and Energy in Agriculture
2017, vol. 21, br. 3, str. 181-184
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/JPEA1703181M
Mesečna kolebanja cena zrna u Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: bebam@polj.uns.ac.rs

Sažetak

Promene ponude i tražnje na tržištu žitarica u značajnoj meri određuju i nivo cena pšenice i kukuruza. Tržišna kretanja u Srbiji upućuju na zaključak da je tržište pšenice relativno stabilno, dok je tržište kukuruza daleko nestabilnije zbog uticaja najznačajnije segmenta tražnje na srpskom tržištu, a to je izvoz. Cilj ovog rada je da se na osnovu analize višegodišnje serije sagledaju mesečna kolebanja cena pšenice i kukuruza u Srbiji. Sagledavajući mesečna kolebanja cena pšenice i kukuruza u Srbiji može se izvući zaključak kada je, sa ekonomskog aspekta optimalno vreme prodaje pšenice, odnosno kukuruza. U radu je analizirano mesečno kretanje cena pšenice i kukuruza u Srbiji u periodu od 2005. do 2015. godine. Analizirane su prodajne cene (cene po kojim poljoprivredna preduzeća i zadruge prodaju žitarice) i otkupne cene (cene po kojima seljaci prodaju svoje žitarice). Najviši nivo prosečne otkupne cene pšenica dostižu u martu i maju mesecu, dok su prosečne prodajne cene pšenice najviše u februaru mesecu. Kod kukuruza i otkupne i prodajne cene svoj maksimum dostižu u julu mesecu. Na osnovu ovih istraživanja može se zaključiti da skladištenje žitarica u našim uslovima samo u pojedinim godinama ima ekonomsku opravdanost, i to onda kada je rod relativno mali. U ostalim godinama skladištenje sopstvenog žita je nužni trošak, koji nema ekonomsku efektivnost u odlaganju prodaje.

Ključne reči

cena pšenice; cena kukuruza; mesečni indeksi cena

Reference

Čobanović, K., Novković, N., Mutavdžić, B. (1996) Primena različitih metoda za izračunavanje stopa promene vremenskih serija u proizvodnji mleka. Agroekonomika, Novi Sad, 1995/96, 24-25, p. 71-84
Mutavdžić, B., Drinić, L., Novaković, T., Vaško, Ž., Novković, N. (2017) The comparative analysis of grain prices in Serbia and Republic of Srpska. u: Agricultural Sciences, 6th International Symposium, University of Banja Luka, February 27 - March 2, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, p.54
Novković, N., Ćosović, J., Šilić, J., Topić, M. (2006) Efekti investiranja u proširenje kapaciteta silosa - studija slučaja. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol. 10, br. 1-2, str. 50-53
Novković, N., Mutavdžić, B. (2007) Uticaj sezonskih kolebanja cena žitarica na ekonomsku efektivnost silosa. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol. 11, br. 1-2, str. 49-52