Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Bizinfo (Blace)
2018, vol. 9, br. 2, str. 65-80
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/01/2019
doi: 10.5937/bizinfo1802065D
Creative Commons License 4.0
Prepreke za sprovođenje društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresa: sanja.dobricanin@pr.ac.rs

Sažetak

Društveno odgovorno poslovanje može se reći, predstavlja relativno novu menadžment disciplinu koja može omogućiti uvođenje promena u poslovanju u cilju postizanja optimalnih rezultata. Kompanije su dužne da poštuju zakonske propise i da se ponašaju na moralan način. Ali to je samo jedan deo koncepta društvene odgovornosti. Da bi kompanije bile društveno odgovorno one moraju da investiraju i u društveni razvoj i zaštitu životne sredine. Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept upravljanja privrednim subjektima treba da održi balans između ekonomskih i društvenih ciljeva kao osnove povećanja standarda življenja uz održavanje profitabilnosti. Bitno je istaći da preduzeća u Republici Srbiji nisu svesna društveno odgovornog poslovanja pa je bitno uspostaviti dobru nacionalnu regulativu radi povećanja učešća preduzeća u oblasti društvenog poslovanja. Predmet istraživanja ovog rada je analiza društvene odgovornosti kompanija na teritoriji Republike Srbije radi utvrđivanja prepreka za sprovođenje društveno odgovornog poslovanja. Cilj istraživanje jeste komparacija istraživanja 'Trag' fondacije sprovedeno 2012. godine sa istraživanjem autora sprovedeno 2017. godine. Metode istraživanja u radu su uglavnom one koje su imanentne ekonomskim naukama i drugim društveno-humanističkim naukama.

Ključne reči

društveno odgovorno poslovanje - DOP; prepreke DOP; DOP u Srbiji

Reference

Arsić, Lj., Đokić, N., Jokić, B. (2017) Uspešno upravljanje troškovima na projektu u funkciji održivog razvoja. u: Izazovi održivog razvoja - ekonomski i društveni aspekt - Međunarodni naučni skup, Republika Srbija 06-07 novembar 2017, Kosovska Mitrovica, Ekonomski fakultet
Balkanski fond za lokalne inicijative (2012) Individualna i korporativna filantropija u Srbiji. [online] Dostupno na: [Pristupljeno 20.12.2018.]
Denisenko, Lj. (2010) Društvena odgovornost kompanija. BizInfo (Blace), 1(2), str. 171-176
Kuzmanović-Đurić, T., Vuković, M. (2010) Društvena odgovornost kompanija u Srbiji u uslovima svetske krize. Škola biznisa, br. 3, str. 32-39
Marinković, D. (2008) Tranzicija, društveno odgovorno poslovanje, korporativna kultura - slučaj Srbije. u: Moral i ekonomija, Beograd: Institut društvenih nauka, str. 251-261
Todić, M., Dajić, M. (2017) Društveno odgovorno poslovanje u funkciji zaštite životne sredine i održivog razvoja. u: Izazovi održivog razvoja - ekonomski i društveni aspekt - Međunarodni naučni skup, Republika Srbija 06-07 novembar 2017, Kosovska Mitrovica, Ekonomski fakultet
Vlada Republike Srbije Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015
Vlada Republike Srbije (2012) Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine, i 2011. do 2013. godine. [online] Dostupno na: [Pristupljeno 21.12.2018