Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo
2017, vol. 3, br. 1, str. 70-79
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/Oditor1701070J


Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bVojna akademija, Uprava za logistiku, Generalštab Vojske Srbije, Beograd

e-adresa: direktor@vsem.edu.rs, direktor@vsem.edu.rs

Sažetak

Tajna uspešnog poslovanja je u tome da znamo ko su korinici određenog proizvoda ili usluge, i da se zna šta oni očekuju od organizacije. Razumevanje potreba korisnika je ključan faktor u njihovom zadržavanju, kao i sticanju novih korisnika u procesu ostvarivanja većeg udela na tržištu i maksimimizacije profita, što je krajnji cilj svake organizacije. Dakle, shvatanje potreba korisnika vodi do uspešne ponude proizvoda i usluga koje zadovoljavaju taj osećaj potrebe, i ako organizacija unapred uspe da pogodi šta korisnicima treba, oni će imati utisak da se o njima brine i da organizacija misli da su oni njima značajni. Kako bi saznali šta je potrebno korsnicima, moraju se predvideti i planirati njihove potrebe.

Ključne reči

Reference

Bauer, N., i dr. (2003) The assessment of quality management systems
Filipović, J. (2005) Osnove kvaliteta. FON
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja