Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomija: teorija i praksa
2012, vol. 5, br. 4, str. 1-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Inovativne aktivnosti i saradnja preduzeća u mađarsko-srpskoj prekograničnoj oblasti
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
bUniversity of Szeged, Segedin, Hungary

e-adresa: djurdjicazrnic@gmail.com, miki@eco.u-szeged.hu

Sažetak

Inovativna aktivnost i saradnja sa preduzećima iz okruženja, danas predstavlja imperativ razvoja. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 766 preduzeća u srpsko-mađarskoj prekograničnoj oblasti. Istraživanje je pokazalo da se za aktivnosti inovacije proizvoda i tehnologije koriste različite strategije na srpskoj i mađarskoj strani. Mađarska preduzeća preferiraju strategiju uvođenja novog proizvoda i usluge, dok se srpska preduzeća više orijentišu na poboljšanje postojećih proizvoda i usluga. Srpska preduzeća su mnogo aktivnija u inovacijama proizvoda i tehnologije, međutim njihova iskorišćenost je izuzetno mala, gotovo da i nema prijave patenata ili zaštitnog znaka. Većina preduzeća nije aktivna u pogledu saradnje između dve države. Od onih koji imaju neki oblik saradnje, mađarska preduzeća sarađuju u oblasti industrije ili nabavke, dok srpska preduzeća sarađuju sa dobavljačima, radi nabavke određenih proizvoda.

Ključne reči

Reference

Bessant, J., Tidd, J. (2007) Innovation and entrepreneurship. Chichester: John Wiley & Sons
Dikins, D., Fril, M. (2012) Preduzetništvo i male firme. Beograd: Data status
Drucker, P.F. (1993) Innovation and entrepreneurship - practice and principles. New York: HarperBusiness
OECD (2005) Oslo Manual: Gwidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris: Economic Co-operation and Development and Eurostat, Manual