Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Ekonomija: teorija i praksa
2013, vol. 6, br. 3, str. 18-30
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju inovacijama
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

e-adresa: djurdjicazrnic@gmail.com

Sažetak

Savremeni uslovi poslovanja zahtevaju inoviranje, koje mora da se sprovodi planski i da se sastoji od neophodnih koraka koji će u što većem procentu garantovati uspeh inovacije. Strategijski menadžment kroz viziju, misiju i ciljeve poslovanja treba da obuhvati promene i inovativne aktivnosti kako bi se smanjivala neizvesnost inovativnih aktivnosti. Sprovedeno istraživanje na 87 organizacija pokazalo je da 33,3% organizacija ima jasno postavljenu viziju, misiju i ciljeve, 32,2% organizacija nema, a s vremena na vreme postoji samo u 21,8% organizacija. Iako su inovativne aktivnosti (kvaliteti učestalost inovacija koje organizacija uvodi, kvalitet upravljanja inovacijama koje se uvode u organizaciji i stepen sagledavanja internog i eksternog okruženja pre uvođenja inovacija) ocenjene iznad prosečno, istraživanje je pokazalo da postojanje vizije, misije i ciljeva poslovanja značajno utiče na inovativnu aktivnost i kvalitet inovacija koje se sprovode. Ovo ukazuje na značajnu povezanost strategijskog menadžmenta i inovativne aktivnosti, koja treba da bude deo planiranja i da se sprovodi kroz strategijske aktivnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Pariz: OECD, 3rd ed
Bartol, K.M., Marin, D.S. (1994) Management. New York, itd: McGraw-Hill
Bessant, J., Tidd, J. (2007) Innovation and entrepreneurship. Chichester: John Wiley & Sons
Drummond, H. (2001) The art of decision making. London: John Willey & Sons
Dutta, D., ur. (2012) The global innovation index 2012: Stronger innovation linkages for global growth. Fontainebleau: INSEAD - The Business School for the Word
Kotter, J.P. (1995) Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, Mar-Apr, pp. 56-67
Morris, M. (2005) The first time manager. London: Kogan Page
Paley, N. (2005) The managers guide to competitive marketing strategies. London: Thorogood
Patten, D. (2001) Successful marketing for the small business. London: Kogan Page
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status