Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Politeia
2012, vol. 2, br. 4, str. 331-348
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/pol1204331G


Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica - stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske
Advantis Broker a.d., Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: milos.grujic@adventis-broker.com

Sažetak

Municipalne obveznice izdaju organi lokalne samouprave, gradovi, opštine ili druge lokalne zajednice s ciljem da brzo dođu do sredstva za pokrivanje tekućeg budžetskog deficita, izgradnju kapaciteta za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, unapređenje vodosnabdjevanja, izgradnje puteva, sportsko-rekreacionih centara, škola ili za finansiranje sličnih projekata po povoljnijim uslovima nego da se kreditno zadužuju kod banaka. Na ovaj način se stvaraju uslovi za brži razvoj realnog sektora. Cilj ovog rada je da ocijenimo važnost, mogućnosti i efekte emitovanja obveznica u Republici Srpskoj s ciljem obezbjeđivanja novca za finansiranje i razvoj lokalnih zajednica. Dobri primjeri da se obveznicama lokalne samouprave može unaprijediti razvoj lokalnih zajednica su tržišta kapitala država koje su prešle iz socijalističkog sistema uređenja, slična tržištu Republike Srpske, poput Poljske, Slovačke, Mađarske i Hrvatske. Emisije opštinskih obveznica u Republici Srpskoj su uspjele najviše zahvaljujući Investiciono-razvojnoj banci RS. Međutim, sigurno da je daljim emisijama kvalitetnih opštinskih obveznica treba očekivati veće interesovanje drugih institucionalnih investitora, prije svega investicionih fondova i osiguravajućih društava, a i investitori koji imaju veću averziju prema riziku će biti u prilici da se upoznaju sa funkcionisanjem tržišta kapitala. Na taj način bi i naše tržište kapitala potvrdilo svoju osnovnu ulogu i tako postalo generator ukupnog ekonomskog razvoja Republike Srpske jer bi omogućavalo efikasnije prikupljanje i alokaciju sredstva.

Ključne reči

Reference

Bubaš, Z. (1995) Municipalne obveznice. Financijska praksa, Zagreb
el Daher, S. (1997) Municipal bond markets: Prospects for developing countries, infrastructure notes. World Bank
Erić, D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja
Feldstein, S.G., Fabozzi, F.J. (2008) The handbook of municipal bonds. Hoboken, New Jersey: John Willey and Sons, Inc
Leko, V. Financiranje javnih interesa preko državnih i od države podupiranih privatnih financijskih institucija. u: 36. Simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, Pula, 10-12 jun 1999
Mikerević, D. (2005) Finanijski menadžment. Banja Luka: Ekonomski faklutet
Mila, F., Petersen, J.E. (1999) Subnational capital markets in developing countries: From theory to practice. World Bank
Orsag, S., Alibegović, D. (2011) Mala škola investiranja ili razumni ulagač. Sarajevo: Revicon
Orsag, S. (1997) Financiranje emisijom vrijednosnih papira. Zagreb: RIFIN
Rodić, J. (1997) Poslovne finansije i procjena vrijednosti preduzeća. Beograd
Summers, G., Noland, T. Introduction to the U.S. municipal bond market. International Journal on Governmental Financial Management, Vol. VIII
Trajković, M. (2009) Vodič kroz municipalne obveznice
van James, H., Wachowics, J. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data Status
Živković, B., Šoškić, D.B. (2006) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet