Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Halo 194
2016, vol. 22, br. 3, str. 388-403
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz knjige
objavljeno: 09/02/2017
Tkivni adhezivi, priprema i klinička primena
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd-Zemun
bStomatološka ordinacija 'М & М dental office', Niš
cBolnica 'Sveti Sava', Beograd

e-adresa: dr.bratislavstankovic@gmail.com

Sažetak

Tkivni adhezivi (TA) su biološki, biodegradibilni produkti koji prilikom terapijske upotrebe deluju u završnom stadijumu koagulacione kaskade sa kontrolisanim usporavanjem fibrinolize. U TA spadaju: fibrinski lepak (FL), trombocitni gel (TG), trombocitni lepak (TL) i autologna plazma bogata trombocitima (APBT). Fibrinski lepak (FL) je dvokomponentni preparat koji je ranije imao najširu primenu u kardiohirurškim, vaskularnim, ortopedskim i neurohirurškim procedurama. U velikom broju hirurških ustanova u zemaljama Zapadne Evrope, SAD i Kanade, upotreba FL bila je ograničena zbog mogućeg rizika prenošenja uzročnika transfuzijski transmisivnih infekcija (TTI). Komercijalni preparati FL pripremani su iz plazme, a kasnije iz krioprecipitata velikog broja davalaca krvi i još uvek se primenjuje u kliničkoj praksi. Trombocitni gel (TG) sastoji se od koncentrovanih trombocita (Tr) i trombina. Za razliku od FL sadrži fiziološke koncentracije fibrinogena, fibronektina i FXIII. Može se pripremati od alogenih i autolognih Tr. Autologni trombocitni gel (ATG) prvi put je primenjen početkom devedesetih godina prošlog veka. Ne postoji rizik od prenošenja uzročnika TTI. TG je potpuno bikompatibilni TA, a namenjen je za zbrinjavanje mikrocirkulatornog krvarenja, akutnih i hroničnih hirurških inficiranih rana. Trombocitni lepak (TL) sastoji se od koncentrovanih trombocita, koncentrovanog fibrinogena, fibronektina, faktora XIII i trombina. TL sadrži Tr kao i TG, ali za razliku od TG sadrži koncentrovani fibrinogen, fibronektin i FXIII kao FL. Trombinom i jonima kalcijuma aktivirani Tr iz granula oslobađaju faktore rasta. U procesu zarastanja rana, faktori rasta pomažu u hemostazi, inflamaciji, proliferaciji, regeneraciji i remodulovanju. Autologna plazma bogata trombocitima (APBT) upotrebljiva je intraoperacijski u toku kardiohirurških procedura. Osnovna sirovina za pripremanje TA je cela krv koja se razdvaja u krvne komponente. Za separaciju krvi u komponente krvi koriste se aparati za intraoperativno spasavanje krvi i specijalne centrifuge. Direktno iz krvotoka bolesnika ili iz prethodne uzete jedinice autologne ili alogene krvi izdvajaju se eritrociti, plazma i Tr. Danas postoje namenski aparati kojima se TG može brzo pripremati u operacionoj sali ili laboratoriji iz malog volumena krvi (20-180 ml). Upotreba TA je opravdana u hirurškoj praksi jer omogućava: sigurniji, bezbedniji i efikasniji operativni rad i otvara mogućnosti novih načina lečenja.

Ključne reči

tkivni adhezivi; alogeni i autologni preparati tkivnih adheziva; fibrinski lepak; trombocitni gel; trombocitni lepak; autologna plazma bogata trombocitima