Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 5, br. 2, str. 5-16
Fizička kultura između racionalizma i teoantropocentrizma
aFIEP Europe
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija

e-adresanenad.zivanovic46@gmail.com
Sažetak
Fizička kultura, sa čovekom u svom središtu, bila je i ostala deo i pratilac društvenih prilika i neprilika u različitim vremenima i epohama. Bez obzira na potrebu da svoju teoriju i praksu prilagođava (za)datim zahtevima vremena i društvenih prilika u tim vremenima, uvek je bila razapeta između racionalizma i teoantropocentrizma. Još od vremena Pitagore, Epikura, Platona, kasnije Origena i neoplatonista, i Dekartovog "Mislim, dakle postojim", racionalizam i njegovo desno krilo prosvetiteljstvo orali su duboke brazde (i) u polju fizičke kulture. O rezultatu sveopšteg delovanja racionalista veliki Njegoš je u svojoj Luči mikrokozma dao jasnu ocenu: "Pitagore i ti, Epikure, ... Vi ste ljudsko ime unizili." Zaista, dovoljan je i letimičan pogled na današnja dešavanja i razvojni put sporta i fizičkog vežbanja, pa da se uverimo u istinitost ovih reči. A sa druge strane, teoantropocentrizam svojom teorijom i praksom vraća nadu da nije sve propalo, kad propalo sve je (R. P. Nogo). Teoantropocentrizam, ili Bogočovekocentrizam, kako bi još mogao da se imenuje, čoveku prilazi s Ljubavlju i znanjem da je fizička vežba blagodatna hrana biću čoveka. I da mu je TA hrana data kako bi mogao da ovlada dobrima, od Svestvoritelja darivanim, da se učvrsti, osnaži i oboži. Zato možemo da kažemo da su racionalizam i teoantropocentrizam dva pogleda i dva pristupa čoveku (i) u savremenom dobu. Iza prvog stoji gordost, iza drugog Ljubav. Na čoveku je da izabere put kojim će ići.
Reference
Father, P. (2011) Lessons. Vranje: Saint Stephen's Monastery, Volume I
Živanović, N., Pavlović, P., Antala, B., Pantelić-Babić, K. (2015) The history of physical education in Europe. Leposavić: FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section, Faculty of Physical Education and Sport, Book 1-2
Živanović, N., Ranđelović, N., Pavlović, P., Stanković, V. (2010) The theory of physical culture. Niš: Faculty of Sports and Physical Education
Živanović, N. (2011) An apology of physical exercise. Niš: Panoptikum
Živanović, N. (2011) Contribution to epistemology of physical culture. Niš: Panoptikum, The second reviewed edition
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2478/spes-2018-0009
primljen: 12.04.2018.
prihvaćen: 23.06.2018.
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka