Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 8, br. 2, str. 151-163
Književni tekstovi sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede u funkciji estetskog i verskog obrazovanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresabosko.lj.milovanovic@gmail.com
Ključne reči: versko obrazovanje i vaspitanje; estetsko vaspitanje; čitanka; književni tekstovi; hrišćanska tematika; nastava srpskog jezika i književnosti; mlađi razredi osnovne škole
Sažetak
Cilj obrazovanja i vaspitanja kao celovite kategorije može biti samo jedan - stvaranje slobodne i celosne ličnosti. U tom smislu, nezaobilazan je značaj književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom. Problemskim pristupom u istraživanju obradili smo zastupljenost književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede osnovne škole i njihovu funkciju u verskom i estetskom obrazovanju. Došli smo do saznanja o stavovima učitelja, sličnostima i razlikama u stavovima sa aspekta pola učitelja, dužine njihovog radnog staža u nastavi, područja škole u kojoj su zaposleni i razreda koji vode. Pri tome, predmet istraživanja postavili smo u širem smislu (naučno, teorijsko i praktično proučavanje i proveravanje doprinosa književnoumetničkih tekstova u vaspitanju i obrazovanju učenika u mlađim razredima osnovne škole), ali i u užem smislu (komparativno-kritička analiza stavova učitelja o nivou zastupljenosti književnoumetničkih tekstova sa hrišćanskom tematikom u čitankama za mlađe razrede osnovne škole i njihovom doprinosu u verskom i estetskom vaspitanju učenika). Sa ovime je nerazdvojno povezan cilj istraživanja, koji je opredeljen kao ispitivanje i identifikacija stavova i mišljenja učitelja o zastupljenosti književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom i njihovom doprinosu u verskom i estetskom obrazovanju učenika u mlađim razredima osnovne škole. Iz toga su ishodili neposredni zadaci istraživanja, koji mogu da se sublimiraju u dve grupe: 1) utvrđivanje stavova učitelja o doprinosu književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom zavisno od oblasti i aspekta; 2) utvrđivanje stavova učitelja o zastupljenosti književnih tekstova sa hrišćanskom tematikom sa aspekta verskog i estetskog vaspitanja. Istraživanjem je potvrđen prvi deo opšte hipoteze: većina učitelja procenjuje da književni tekstovi sa hrišćanskom tematikom značajno doprinose u verskom i estetskom vaspitanju učenika u mlađim razredima osnovne škole, ali da nisu u dovoljnoj meri zastupljeni u čitankama za mlađe razrede osnovne škole.
Reference
Adler, A. (2007) Poznavanje čoveka *Religija i individualna psihologija*Ogledi. Beograd: Prosveta
Andrić, M. (2002) Metodički prilazi književnoumetničkom delu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Berdajev, N.A. (2001) Smisao stvaralaštva - pokušaj opravdanja čoveka. Beograd: Brimo
Berđajev, N. (2002) O čovekovom ropstvu i slobodi. Beograd: BRIMO
Berđajev, N. (2002) Čovek i mašina O uzvišenosti Hrišćanstva i nedostojnim hrišćanima. Beograd: BRIMO
Berđajev, N. (2006) Sudbina čoveka u savremenom svetu. Beograd: Logos
Berđajev, N. (2002) Carstvo duha i carstvo ćesara. Beograd: BRIMO
Berđajev, N.A. (2002) Ja i svet objekata. u: Duh i realnost, Beograd: Brimo
Bojanin, S. (2002) Tajna škole. Beograd: Samostalno izdanje Bojanin&Micić
Bojanin, S. (1991) Škola kao bolest. Beograd: Plato
Bojanin, S. (2008) Pod drvetom saznanja dobra i zla. Banja Luka: Filozofsko društvo Republike Srpske
Denić, S. (2011) Književni tekstovi u nastavi veronauke. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, II, 339-351
Ilić, P. (2006) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj
Jerotić, V. (2002) Individuacija i (ili) oboženje. Beograd: Ars Libri
Radović, A. (2006) Osnovi pravoslavnog vapitanja. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet
Rajčević, P. (2012) Didaktička hrestomatija. Novi Sad: Budućnost
Smiljković, S. (2005) Nastava srpskog jezika i književnosti 1. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S. (2005) Nastava srpskog jezika i književnosti 2. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S.Lj. (2006) Autorska bajka. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Varč, I. (2003) Subjekt izjave kot predmet raziskovanja godovine književnosti. Ljubljana: ZRC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1702151M
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2015)
Neophodnost verskog obrazovanja za razvoj celosne ličnosti
Milovanović Boško, i dr.

Zb Učitelj fak Užice (2012)
Recepcija Malog princa Antoana de Sent Egziperija u nauci i nastavi
Milinković Miomir Z., i dr.

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2015)
Verska nastava u Srbiji od 2001. do 2015. godine
Milovanović Boško, i dr.

prikaži sve [51]