Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 8, br. 2, str. 175-187
Problemski pristup nastavi gramatike u osnovnoj školi
OŠ 'Jovan Jovanović Zmaj', Novi Pazar

e-adresaamela.malicevic@gmail.com
Ključne reči: problemsko učenje; efikasnost; misaona aktivnost; gramatički fenomeni; kreativnost
Sažetak
Težnja savremenog obrazovanja i nastave jeste da se učenici što je moguće više osamostale u procesu sticanja znanja. Pored onog šta se radi, predaje i uči, u savremenim teorijama nastave sve se veći značaj pridaje tome kako se to čini. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste eksperimentalno utvrđivanje efikasnosti učenja putem rešavanja problema u nastavi gramatike srpskog jezika. Istraživački pristup temelji se na konstruktivističkoj obrazovnoj paradigmi u čijoj je osnovi stav da je učenje samostalna aktivnost pojedinca, a jedan od načina ostvarivanja istraživačkog i stvaralačkog pristupa u nastavi gramatike srpskog jezika. Istraživanjem su obuhvaćena 232 učenika trećeg i četvrtog razreda. Rezultati istraživanja pokazali su pozitivno dejstvo problemske nastave na obim i kvalitet gramatičkih znanja učenika. Ustanovili smo da je problemsku nastavu gramatike moguće učiniti interesantnom i nastavnicima i učenicima mlađih razreda osnovne škole. Ovo istraživanje pokazalo je da problemska nastava, kao savremeni nastavni sistem i didaktičko-metodička strategija, omogućava da se gramatici srpskog jezika pristupa na nov, stvaralački način, stavljanjem učenika u poziciju subjekta koji kritički i kreativno prilaze datim problemima, razvijajući u tom procesu svoju radoznalost i sposobnost učenja.
Reference
Đorđević, J. (1972) Rešavanje problema kao oblik stvaralačkog rada u nastavi. Beograd: Nastava i vaspitanje
Đorđević, J.Đ. (2003) Shvatanja o kurikulumu i njegova uloga u nastavi. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 1-2, str. 31-46
Jocić, Z. (2007) Jezičko stvaralaštvo učenika u nastavi gramatike. Beograd: Učiteljski fakultet
Jocić, Z. (2004) Lingvometodički tekst u nastavi gramatike i pravopisa. Beograd: Učiteljski fakultet
Jocić, Z. (2010) Uticaj problemske nastave gramatike na postignuća učenika u osnovnoj školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 42, br. 2, str. 247-262
Langer, D. (1981) Teorije psihičkog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (2000) Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar
Milatović, V. (2009) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Ničković, R. (1970) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Pijaže, Ž. (1977) Psihologija inteligencije. Beograd: Nolit
Poljak, V. (1989) Problemska nastava. u: Potkonjak N., Šimleša P. [ur.] Pedagoška enciklopedija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ruders, P. (2003) Interaktivna nastava. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Smiljković, S. (2002) Nastava srpskog jezika i književnosti I. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S. (2002) Nastava srpskog jezika i književnosti II. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S., Stojanović, B. (2011) Komparativni pristup metodici maternjeg jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2010) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stevanović, M. (1982) Metodički priručnik za nastavu srpskohrvatskog jezika i književnosti u osnovnoj školi. Gornji Milanovac: Dečje novine
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2007) Inovacije u nastavi. Beograd: Školska knjiga
Vučenov, N. (1971) Osnovna pitanja organizovanja i izvođenja efektivne školske nastave i učenja. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1702175M
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.