Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 11, br. 11, str. 3-16
Semiotički pristup komuniciranju u analizi reklame
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresadanijela1kov@gmail.com
Ključne reči: znak; simbol; označeno; označavajuće; denotativno i konotativno značenje
Sažetak
U radu je predstavljen model semiotičkog pristupa u procesu komuniciranja. Rad je koncipiran u dva dela. U prvom, akcenat je stavljen na poimanje znaka kao osnovne jedinice semiotičkog sistema, sa osvrtom na različite semiotičke teorije. U drugom delu, akcenat je na tumačenju (hermeneutičkom pristupu) jedne reklame, lingvističkih poruka, vizuelnih fenomena kao značenjskih, u povezivanju sa njihovom označavajućom formom. Putem semiotičke analize predstavljaju se značenja simbola u reklami u okviru kojeg se razlikuju dva nivoa značenja: denotativno i konotativno značenje. Analizom reklame ukazuje se na mogućnost boljeg razumevanja njenog ukupnog društvenog značenja.
Reference
Bart, R. (1979) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
de Sosir, F. (1977) Kurs opšte lingvistike. Beograd: Nolit
Eko, U. (1973) Kultura informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Eko, U. (1995) Simbol. Beograd: Narodna knjiga
Janićijević, J. (2007) Komunikacija i kultura. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Miletić, M. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend
Morin, E. (1967) Duh vremena. Beograd: Kultura
Radojković, M. (2005) Osnove komunikologije. Beograd: Čigoja
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1911003X
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2020.