Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 2 od 194  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2019, vol. 61, br. 2, str. 111-133
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/bezbednost1902111N


Kriminalistička kontrola u funkciji suprotstavljanja kriminalitetu
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Sažetak

Pozitivan razvoj društva i stvaranje sigurnog okruženja za njegove građane zavise od mogućnosti prilagođavanja bezbednosnog sistema zemlje načinu ispoljavanja i intenzitetu različitih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. To zahteva umešnost organizovanja subjekata bezbednosnog sistema, ali i razvijenu svest građana o potrebi zajedničkog delovanja imajući u vidu da je prvenstveno za njih potrebno stvoriti takve (bezbedne) životne uslove. U okviru takvih odnosa, jedna od veoma značajnih aktivnosti jeste kriminalistička kontrola. Ona predstavlja samo jedan deo aktivnosti koje preduzima policija i može se smatrati sredstvom koje policijski organi korist eradi suprotstavljanja različitim oblicima kriminalnog ponašanja. U radu se razmatra osnovna svrha kriminalističke kontrole kao delatnosti koja se preduzima prvenstveno s ciljem prevencije različitih kriminalnih ponašanja na određenoj teritoriji (prostoru). Posebno se ukazuje na, u praksi često, nerazumevanje razlike između pojmova kriminalističke kontrole i kriminalističke obrade, odnosno operativne kontrole i operativne obrade i ističe potreba definisanja njihove pojmovne razlike i međusobnog odnosa. Naročita pažnja se poklanja oblicima, sredstvima i metodama sprovođenja kriminalističke kontrole. Ukazuje se na značaj i osnovne specifičnosti planiranja pozorničko-patrolne delatnosti, odnosno sektorskog načina delovanja u sprovođenju opšte i linijske (specijalističke) kriminalističke kontrole. Posebno se razmatraju neki, u praksi potvrđeni, nedostaci u organizaciji i sprovođenju kriminalističke kontrole.

Ključne reči

kriminalistička kontrola; pozorničko-patrolna delatnost; sektor

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bošković, M. (2002). Kriminalistička operativa I. VŠUP, Beograd
Vujaklija, M. (1980). Leksikon stranih reči i izraza. Prosveta, Beograd
Vuković, S. (2017). Prevencija kriminala. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Kostić, S. (1973). Organizacija informacija i korišćenja informacija u organima unutrašnjih poslova -skripta. Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Kostić, S. (1977). Osnovi kriminalističke operative, I deo. Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Kostić, S. (1984). Kriminalistička operativa -operativno obaveštavanje. Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Krstić, O. (2003). Prognostika kriminaliteta. Policijska akademija, Beograd
Manojlović, D. (2015). Kriminalni milje i kriminalna pojava -kriminološki i kriminalistički aspekti. Megatrend revija, (12)5: 205-220
Milić, N. (2012). Mapiranje kriminala u funkciji unapređenja partnerskih odnosa policije i zajednice. Bezbednost 54(3): 138-159
Nincic, Z. (2018). State of Crime as a Security Assessment Component, Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume I, Belgrade, 31-344
Ninčić, Ž. (2019). Prikrivene operacije u funkciji suzbijanja organizovanog kriminala. Vojno delo (2): 82-96
Pečar, J. (1971). Preventivna delatnost organa unutrašnjih poslova -sredstva i metodi. Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove, Beograd
Petrović, A. (1974). Kriminalistička metodika, Predavanja održana na Višoj školi unutrašnjih poslova školske 1973/74 godine, 1. sveska, Beograd
Pravilnik o načinu vršenja poslova Službe javne bezbednosti (1977). Republički sekretarijat za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Srbije, Beograd
Priručnik za obuku komandnog kadra, aktivnog i rezervnog sastava jedinica milicije (1974). Republički sekretarijat za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Srbije, Beograd
Simonović, B. (2006). Rad policije u zajednici (Community policing). Viša škola unutrašnjih poslova, Banja Luka
Slavković, R., Kršljanin, D. (2015). Uticaj operativnog okruženja na sajber pretnje. Vojno delo 66(5), 333-356
Žarković, M., Banović, B., Stupar, Lj., Ivanović, V. (1999). Kriminalistika. Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd