Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:12
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:4
članak: 1 od 56  
Back povratak na rezultate
Materia medica
2017, vol. 33, br. 3, str. 1565-1567
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.5937/MatMed1703565A


Korišćenje Cormatrix pača za rekonstrukciju leve komore - prikaz slučaja
aKlinički centar Srbije, Klinika za kardiohirurgiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za kardiohirurgiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: ner.vuk@hotmail.com

Sažetak

Stvaranje aneurizme leve komore je komplikacija koja može nastati kao posledica infarkta miokarda. Najčešće zahvata apikalni ili anterolateralni zid leve komore (85%) i prati okluziju prednje descedentne grane leve koronarne arterije. Zid prave aneurizme sadrži endokard, epikard i fibrozno ožiljno tkivo. Funkcionalno može biti akinetičan i diskinetičan. Ukoliko kod pacijenta postoje simptomi, kao što su srčana slabost, anginozni bolovi ili komorske aritmije, indikovana je elektivna operacija. Od operativnih tehnika najčešće se koristi Dorova procedura. Od materijala najčešće se koristi politetrafluoroetilen ili perikardno tkivo. Njihova mana je podlžznost kalcifikaciji i retrakciji. Cormatrix je tkivni pač sastavljen od decelularizovane submukoze svinjskog tankog creva. Bogat je kolagenom, glikozaminoglikanima i faktorima rasta. Eksperimentalne studije, sprovođene na životinjama pokazale su da implantacija ekstracelularnog matriksa u područije infarkta srca dovodi do pojave kontraktilnih elemenata, kao i do promene u prirodnom formiranju ožiljnog tkiva.

Ključne reči

Reference

Badylak, S., Geddes, L., Geddes, L., Obermiller, J. (2005) Extracellular Matrix for Myocardial Repair. Heart Surgery Forum, 6(2): 20
Dor, V., Saab, M., Coste, P., Kornaszewska, M., Montiglio, F. (1989) Left Ventricular Aneurysm: A New Surgical Approach. Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 37(01): 11-19
Mosala, N.Z., Poncelet, A., de Kerchove, L., Gianello, P., Fervaille, C., el Khoury, G. (2016) Small intestinal submucosa extracellular matrix (CorMatrix®) in cardiovascular surgery: a systematic review. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 22(6): 839-850
Robinson, K.A., Li, J., Mathison, M., Redkar, A., Cui, J., Chronos, N.A., i dr. (2005) Extracellular matrix scaffold for cardiac repair. Circulation, 112: I135-I143
Yanagawa, B., Rao, V., Yau, T.M., Cusimano, R.J. (2014) Potential myocardial regeneration with CorMatrix ECM: A case report. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 147(4): e41-e43