Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 12 od 19  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2012, vol. 25, br. 2, str. 80-88
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Iskorišćavanje humorističkih serija u cilju sticanja uvida u britansku kulturu
OŠ 'Stefan Nemanja', Novi Pazar

e-adresa: edita.klimenta@live.com

Sažetak

Pružanje uvida u elemente britanske kulture postao je integralni deo skoro svakog udžbenika engleskog jezika. Učenici se mogu lako upoznati, u zavisnosti od njihovog nivoa poznavanja engleskog jezika, sa britanskom tradicionalnom kuhinjom, odećom, školskim sistemom, kao i sa geografskim, političkim, istorijskim i drugim karakteristikama zemlje i jezika koji uče. Danas se u sklopu mnogih udžbenika nalazi i DVD tako da učenici dobijaju i dodatno znanje putem multimedija i autentičnih materijala. Nažalost, mnogi učenici ne vole knjige i izbegavaju učenje. Posvećeni nastavnici će sigurno pokušati da pronađu načine kako da zainteresuju učenike za ono što im predaju, u našem slučaju za kulturu engleskog jezika. Upotreba britanskih televizijskih serija, poznatijih pod nazivom sitkomi, može biti jedan od tih načina. Ukoliko su one pažljivo odabrane, upotrebljene kao iznenađenje za učenike, ukoliko su bogate i jezikom i kulturom jezika koji se uči, onda oni sigurno mogu ispuniti nastavne zahteve i ciljeve tog časa. Više učenika će biti animirano tokom časa, gledanje komedije biće im zanimljivo, i putem dobro organizovanih zadataka oni mogu naučiti puno novih stvari. Sitkomi mogu biti korišćeni u učionici na mnogo načina kako bi doprineli razvijanju jezičke veštine slušanja, slobodnijoj usmenoj i pismenoj produkciji, i između ostalog, upoznavanju studenata sa kulturom jezika koji uče. Osnovna ideja je da sitkomi mogu biti bogat izvor za pružanje uvida u kulturu jezika koji se uči. To je i glavna svrha ovog istraživanja - ispitati u kojoj meri gledanje britanskih sitkoma može uticati na učenje engleskog jezika i kulture. U cilju prezentovanja ideje o upotrebi sitkoma u nastavi jezika, u radu je osim istraživačkog dela dat i plan nastavnog časa gde su prikazane neke ideje kako sitkomi mogu biti iskorišćeni u nastavi engleskog jezika. Britanski sitkom 'Mućke' je bio osnova istraživanja i data je ideja kako samo uvodna i završna špica kao i tekst te špice može biti uspešno iskorišćen u nastavi engleskog jezika. Istraživanje je sprovedeno sa učenicima osmog razreda Osnovne škole 'Stefan Nemanja' u Novom Pazaru. Kako bismo istražili pomenutu ideju, sprovedeno je istraživanje zasnovano na praćenju Fejsbuk aktivnosti učenika nedelju dana nakon održanog eksperimentalnog časa tokom kojeg su učenici gledali britanski sitkom 'Mućke'. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi koliko sitkomi utiču na proces usvajanja novih jezičkih celina. Sumirajući nalaze istraživanja, možemo reći da: · petnaest od dvadeset sedam učenika je promenilo svoje korisničko ime na Fejsbuku i stavilo neko od imena likova iz sitkoma koju su gledali; · čak četiri učenika je postavilo video snimke sa svojim omiljenim scenama iz odgledanih sitkoma; · pedeset i šest komentara je napisano od strane pomenutih učenika, ne računajući komentare napisane od strane drugih; · osamnaest učenika je učestvovalo u tih pedeset i šest komentara; · interesovanje među studentima je variralo od sedam do devet napisanih komentara na dan; · jedan student je svoj komentar napisao upotrebljavajući neke od reči i fraza naučenih tokom eksperimentalnog časa. Rezultati istraživanja pokazuju da sitkomi efikasno utiču na proces učenja engleskog jezika. Iako je potrebno sprovesti više istraživanja u ovoj oblasti, pokazalo se da britanski sitkomi mogu imati pozitivan uticaj na izvođenje nastave engleskog jezika. Motivacija učenika za vreme i nakon eksperimentalnog časa kao i broj učenika koji su proveli svoje slobodno vreme kod kuće komunicirajući na engleskom jeziku i koristeći jezičke obrasce pomenute tokom časa, potvrđuju da upotreba sitkoma može biti veoma korisna, produktivna i efikasna.

Ključne reči

culture; humour; situational comedy; teaching

Reference

Amber, M. (1988) Evaluating video
Leaney, C., Strange, J. (1988) Video in Action. Bell Educational Trust
Shareman, J. (2003) Using Authentic Video in the Language Classroom. Cambridge University Press
Tudor, I. (1987) Video as a means of cultural familiarization. System, 15, 2
Walker, S. (1997) Video for young learners