Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-4, str. 243-253
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrffp46-12125

Creative Commons License 4.0
Drosiaco, Marianorum iudice
aUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za istoriju
bLeskovac

e-adresa: djekicdj@ptt.rs, pavlovic.n.milos@gmail.com

Sažetak

U radu se nastoji objasniti zašto vladar Neretljana Družak, o kome postoje zapisi koji datiraju iz 839. godine, nosi titulu sudije. Nijedan drugi srpski vladar nikada nije zabeležen sa ovom titulom. Objašnjenje je nađeno u činjenici da su države na određenom stepenu svoga razvoja od društvene zajednice preuzele brigu o obezbeđenju javnog mira, čime je vladar postajao i vrhovni sudija. Budući da se sudijska funkcija u državi jače i više osećala od ostalih vladarskih funkcija, vladar je stoga po njoj i dobio titulu. S obzirom na činjenicu da su se Neretljani bavili i gusarenjem, to je značilo dodatno snaženje autoriteta vlasti i discipline u njihovoj državi, te je time sudijska funkcija još više dobila na važnosti. Analogija ovom pomenu sudije nađena je u pomenu vlaškog sudstva u Hilandarskoj povelji iz 1198. godine.

Ključne reči

Družak sudija; Neretljani; sudstvo; vrhovni sudija; vlaško sudstvo

Reference

*** (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Blagojević, M., Medaković, D. (2000) Istorija srpske državnosti - Od nastanka prvih država do početka srpske nacionalne revolucije. Novi Sad: SANU ogranak u Novom Sadu, knjiga I
Čučković, V. (1971) Krvna osveta u srednjovekovnom Bosanskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, knj. XIX, str. 255-274
Ćirković, S., Mihaljčić, P., ur. (1999) Leksikon srpskog srednjeg veka. Beograd: Knowledge
Đekić, Đ. (2013) Shvatanje porekla zakona i običaja u pisanim izvorima Srba u srednjem veku. u: Nikolić Dragan, Đorđević Aleksandar, Todorović Miljana [ur.] Zbornik radova 1700 godina Milanskog edikta, Niš: Pravni fakultet, str. 845-856
Đekić, Đ. (2012) Serbian medieval law: From revenge to ruler's prerogative. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 138, str. 39-46
Kadlec, K. (1924) Prvobitno slovensko pravo pre X veka. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kovačević, J. (1967) Istorija Crne Gore - Od najstarijih vremena do kraja XII vijeka. Titograd, knj. 1
Kovačević, J. (1956) Na tragu najstarije književnosti Duklje i Južnog primorja. Spomenik, SAN CV, 93-97
Pavković, N.F. (1977) Pitanje prvobitnog umira krvne osvete. Balcanica, VIII, str. 627-638
Radojičić, S.Đ. (1931) Grdeša (Grd) trebinjski župan XII veka. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, XI, str. 155-156
Roka, P., Đere, Z., Pal, T., Kasaš, A. (2002) Istorija Mađara. Beograd: Clio
Stojanović, Z. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Taranovski, T. (1931) Istorija srpskog prava u Nemanjićkoj državi II deo: istorija krivičnog prava. Beograd: Geca Kon
Taranovski, T. (1935) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi III-IV deo. Beograd: Geca Kon
Živković, T. (2004) Crkvena organizacija u srpskim zemljama (rani srednji vek). Beograd: Istorijski institute
Živković, T. (2001) Taktikon Uspenskog i tema Dalmacija. Istorijski časopis, br. 48, str. 9-43
Živković, T. (2012) Neretljani - primer razmatranja identiteta u ranom srednjem veku. Istorijski časopis, br. 61, str. 11-25