Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 140, str. 434-444
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/kultura1340434C


Stefan Nemanja i buđenje nacionalne svesti u Srba
aUniverzitet Megatrend, Beograd
bUniverzitet Megatrend, Beograd, Fakultet za poslovne studije

Sažetak

U periodu stvaranja prve srpske kraljevine, uloga Stefana Nemanje kao velikog župana, ogledala se u balansiranju između dve velike sile, odnosno Istoka i Zapada gde je Srbija pokušavala da razvije i zadrži nacionalni identitet. Sačuvana hagiografska dela, iako shematizovana i pisana u svrhu veličanja Nemanje i njegovih potomaka, ipak izražavaju jedan istorijski i kulturološki kontekst rane Srbije, naročito od trenutka kada postaje kraljevina. U najranijim sačuvanim delima vezanim za život i kult Stefana Nemanje, najjasnije se može sagledati uloga očuvanja srpskog identiteta i tradicije. Osnovna obeležja srpske kulture, između ostalog, bila su vezana za jezik i sliku.

Ključne reči

Reference

Blagojević, M. (1989) Srbija u doba Nemanjića - od kneževine do carstva. Beograd: Vajat
Deretić, I. (2011) Istorija srpske filozofije I. Beograd: Evro-Giunti
Garkavi, J.A. (1870) Skazanija musul'manskih pisatelej o Slavjanh i Pycckih' (s' polovine VII veka do konca X veka no p. X). Sanktpeterburg
Griščenko, V. (2009) Slavjanskoe jazyčestvo i mifologija. Vypusk, 1, (13), http://analiculturolog.ru/component/k2/item/354-article_18.html
Hilandarac, S. (1997) Istorija manastira Hilandara. Uspomena na sedamstogodišnjicu osnivanja (prev. Kalik, S.). Narodna biblioteka Srbije
Kašanin, M., Korać, V., Tasić, D., Šakota, M. (1969) Studenica. Beograd: Književne novine
Lazić, M.M. (1994) Pravoslavna estetika Stefana Prvovenčanog. Prizren: Eparhija raškoprizrenska
Milićević, M.Dj. (1913) Stefan Nemanja i Sveti Sava. Beograd: Državna štamparija kraljevine Srbije
Mufwene, S. (2005) Globalization, and the Myth of killer languages. u: Huggan G., Klasen S. [ur.] Perspectives on Endangerment, Hildesheim - New York: Georg Olms Verlag
Nedeljković, S. (2007) Čast, krv i suze. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu- Srpski genealoški centar
Obolenski, D. (1991) Šest vizantijskih portreta. Beograd: Srpska književna zadruga
Savić, V. (2013) Bogoslužbena leksika u srpskim tipicima od XII do XIV veka. Novi Sad, doktorska disertacija
Šarkić, S. (2012) Vladarske titule u srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 23-35