Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2016, vol. 15, br. 28, str. 25-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 18/06/2016
Međunarodne i regionalne asocijacije u bibliotečko-informacionoj delatnosti
aBibliteka grada, Beograda
bUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku

e-adresa: sandranikolic.ac@gmail.com, milidjordj@gmail.com

Sažetak

Razvoj bibliotekarstva kao samostalne profesije uslovio je uspostavljanje saradnje između bibliotekarskih udruženja na nacionalnom i međunarodnom nivou već sredinom 19. veka, kada su formirana prva profesionalna udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji. Rad daje kratak pregled poznatijih udruženja i organizacija koje se bave povezivanjem profesionalaca u bibliotečko-informacionoj delatnosti i primere dobre prakse njihovih aktivnosti. Razmena iskustava, načina rešavanja problema s kojima se susreću, ideja, uspostavljanje i osnaživanje međunarodnih kontakata, kao i zajedničko učešće na projektima predstavljaju glavne motive za umrežavanje bibliotekara sa kolegama iz inostranstva. Radom su obuhvaćene sledeće organizacije: Međunarodna federacija bibliotečkih udruženja i institucija - IFLA, Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu - UNESCO, Američka bibliotekarska asocijacija - ALA, Evropski biro bibliotečkih, informacionih i dokumentacionih udruženja - EBLIDA, Onlajn kompjuterski bibliotečki centar - OCLC, Međunarodni konzorcijum EIFL, Konferencija bibliotekara koji rade pri nacionalnim bibliotekama u Evropi - CENL, Liga evropskih istraživačkih biblioteka - LIBER i Udruženje specijalnih biblioteka - SLA.

Ključne reči