Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2014, vol. 11, br. 4, str. 353-365
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 09/10/2015
Potreba i specifičnosti obezbeđivanja efektivnosti interne revizije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: tadija.djukic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

U savremenim uslovima poslovanja interna revizija poseduje značajne potencijale za kreiranje dodate vrednosti za preduzeće i unapređenje njegovog poslovanja. Mera u kojoj će interna revizija realizovati svoje ciljeve prvenstveno je uslovljena nivoom njene efektivnosti. U tom smislu, autori se u radu, pored isticanja značaja interne revizije za ostvarenje strateških ciljeva preduzeća, posebno bave specifičnostima obezbeđivanja njene efektivnosti. Te specifičnosti se odnose kako na pitanje merenja efektivnosti interne revizije, tako i na identifikovanje i analizu faktora koji u najvećoj meri determinišu ostvareni nivo efektivnosti interne revizije.

Ključne reči

Interna revizija; efektivnost interne revizije; mere efektivnosti; faktori efektivnosti