Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2014, vol. 11, br. 3, str. 237-249
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 06/07/2015
Sinergijksi efekti interne revizije i lean-six sigma koncepta na unapređenje poslovnih procesa
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: milica.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Suočena sa nizom izazova iz okruženja u kojem posluju, preduzeća su više nego ikad svesna činjenice da napori usmereni na unapređenje poslovnih procesa predstavljaju jedan od osnovnih uslova, ne samo rasta i razvoja, već i opstanka preduzeća. Jedino na taj način stvaraju se mogućnosti za postizanje konkurentnosti po različitim dimenzijama (u troškovima, kvalitetu, pouzdanosti isporuke, brzini praćenja promene u tražnji, uvođenje novih proizvoda i sl.). Unapređenje poslovnih procesa je moguće realizovati uz podršku brojnih koncepata među kojima se posebno ističe lean-six sigma. Međutim, veoma veliki potencijal u tom smislu poseduje i interna revizija. S tim u vezi, u radu će najpre biti reči o suštini i pretpostavkama na kojima se temelje interna revizija i lean-six sigma koncept, a zatim će se sagledati mogućnosti njihovog intergrisanja sa ciljem postizanja boljih rezultata.

Ključne reči

interna revizija; lean-six sigma; unapređenje poslovnih procesa