Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 25 od 27  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2002, br. 3, str. 147-166
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Načelo nediskriminacije u instruktivnim materijalima u udžbenicima za decu od 6 do 11 godina
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

U radu je analizirano koliko i na kakav način je zastupljen princip nediskriminacije u instruktivnim materijalima za šestogodišnjake (S. Marinković Upoznavalica i E. Kamenov Priroda i društvo) i udžbenicima Prirode i društva (I-III razreda) i Poznavanja društva (IV razred). Analiza je pokazala da je znatan deo razlika među ljudima nevidljiv ako na svet gledamo kroz analizirane materijale: nema rasnih razlika, razlika po socijalnom statusu, hendikepiranih i bolesnih, porodica koje nisu nuklearne ili proširene (s babom i dedom). Ostale razlike se pominju (nacionalne verske, polne) i udžbenik se zalaže za ravnopravnost ovih grupa u vidu deklarativnih parola.

Ključne reči

analiza udžbenika; analiza sadržaja; načelo; nediskriminacije; razlike među ljudima u grupama

Reference

*** (1989) Monitor dečijih prava. Bilten Jugoslovenskog centra za prava deteta, Beograd, br. 4, tema broja Deca sa posebnim potrebama
*** (1999) Monitor dečijih prava. Bilten Jugoslovenskog centra za prava deteta, Beograd, br. 7 i 8, tema broja: Dete izbeglica
*** (1998) Romi u Srbiji. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Avramović, Z.M. (1999) Udžbenik - kultura - društvo. Užice: Učiteljski fakultet
Beetham, D., Boyle, K. (1995) Introducing democracy: 80 questions and answers. Paris, itd: UNESCO
Beetham, D., ur. (1994) Defining and measuring democracy. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, vol. 36, ECPR
Iveković, P. (1996) Pravo na razliku?, Paritet, kvote, da ili ne? - Naputak o metodi. Ženske studije, Beograd, br. 5/6
Jarić, I.N. (1994) Začarani krug predstava o muškom i ženskom. u: Ratništvo, patriotizam, patrijarhalnost, Beograd: Centar za antiratnu akciju, str. 105-116
Kokburn, S. (1997) Ka jednakosti. Feminističke sveske, Beograd, br. 7-8, Autonomni ženski centar
Maksimović, J. (1998) Adaptacija udžbenika Prirode i društva za drugi razred osnovne škole za slabovidu decu. u: Vrednosti savremenog udžbenika (II), međunarodni simpozijum, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, II
Marinković, S., Pešikan, A.Ž. (1999) Tipičan ženski i muški lik u udžbenicima prirode i društva. Psihologija, vol. 32, br. 3-4, str. 225-240
Marinković, S. (2001) Mogućnosti obrazovanja za prava deteta putem instruktivnih materijala i udžbenika za decu od 6 do 11 godina. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za pedagogiju, doktorska disertacija
Pantić, D.J. (1971) Teorijske osnove istraživanja nacionalnih stavova dece. Psihologija, br. 1-2
Pešikan, A.Ž. (1999) Psihološki pristup aktivnom učenju istorije na osnovnoškolskom nivou. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, doktorska disertacija
Spier, P. (1980) People. New York: Delacorte Press Bantam Doubbledaz Dell Publoshing Group