Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 27  
Back povratak na rezultate
Psihologija
1999, vol. 32, br. 3-4, str. 225-240
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Tipičan ženski i muški lik u udžbenicima prirode i društva
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju

Sažetak

Cilj rada bio je da se utvrdi kakav je tipičan ženski i muški lik, kakav je odnos dečjih i odraslih likova i u kojim se ulogama ovi likovi sreću u udžbenicima Poznavanja prirode i društva (PPD) od I-III razreda i Poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Dva nezavisna procenjivača analizovala su ilustracije metodom analize sadržaja. Analizovan je broj muških i ženskih dečjih i odraslih likova, zatim odnos broja dečjih i odraslih likova, kao i uloge u kojima se ovi likovi javljaju. Osnovni nalazi su: postoji neznatno više dečjih likova nego likova odraslih; likovi dečaka malo češće se sreću nego likovi devojčica; odraslih muških likova je tri puta više nego odraslih ženskih; muškarci su najčešće prikazani u profesionalnoj i istorijsko-mitskoj ulozi (junaci, vođe, sveci..); žene su najčešće prikazane u ulozi 'drugog lica' (lice u masi, slučajna prolaznica, posmatrač a ne akter u dešavanju) i da su u odnosu na muške likove znatno su češće prikazivane u porodičnoj ulozi. Na osnovu dobijenih rezultata, ocrtan je i prodiskutovan tipičan ženski i muški lik u ovim udžbenicima.

Ključne reči

analiza udžbenika; analiza ilustracija; analiza sadržaja; uloge polova; polne stereotipije

Reference

Jarić, I.N. (1994) Začarani krug predstava o muškom i ženskom. u: Ratništvo, patriotizam, patrijarhalnost, Beograd: Centar za antiratnu akciju, str. 105-116
Plut, D., Daničić, N., Tadić, B. (1990) Vrednosni sistem osnovno-školskih udžbenika. Psihološka istraživanja, br. 4, str. 141-205
Spugeon, P., Hicks, C.M. (1994) The child as learner. u: Spugeon P., Davies R. i Chapman T. [ur.] Elements of applied psychology, Chur-Philadelphia, itd: Harwood Academic Publishers, str. 23-55
Trebješanin, B.M., Pešikan, A.Ž., Kovač-Cerović, T. (1990) Analiza motivacionih karakteristika udžbenika za niže razrede osnovne škole. Psihološka istraživanja, 4, 205-245
Vučić, L.R., Smiljanić-Čolanović, V. (1992) Bibliografija radova iz razvojne i pedagoške psihologije u Jugoslaviji - 1945-1982. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju