Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 2 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2016, br. 29, str. 25-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.14415/zbornikgfs29.03

Creative Commons License 4.0
Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta u ulici Tabanovačka br.3 u Beogradu
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: draganatabakovic@gmail.com, miroslav.besevic@gmail

Sažetak

Usled promene namene objekta urađen je projekat koji obuhvata mere sanacije i rekonstrukcije postojećeg objekta. Projekat je obuhvatao i dogradnje novog dela objekta. Objekat je spratnosti PR+S+PK. Nova funkcija objekta zahteva uklanjanje tri središnja armiranobetonska stuba. Projektom je analizirano nekoliko varijantni rešenja sanacije. Zbog povećanja opterećenja na postojeće stubove, bilo je neophodno njihovo ojačanje. Pored stubova neophodno je bilo ojačati i temelje. Projekat dogradnje novog delao objekta je u vidu noseće konstrukcije od lepljenog lameliranog drveta. Projektom je, takođe, predviđena i konstrukcija galerije kao novi funkcionalni prostor.

Ključne reči

sanacija; rekonstrukcija; dogradnja; ojačanje; čelična konstrukcija; drvena konstrukcija

Reference

Bešević, M., Vlajić, Lj. (2010) Sanacija, adaptacija i dogradnja objekta u Nemanjinoj ulici br. 9 u Beogradu. u: 13. Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor, 22. 24. sept., Zbornik radova, str. 445-452
Vlajić, L., Landović, A. (2010) Analiza mogućnosti ojačavanja armiranobetonskih stubova sprezanjem sa čeličnim cevima. u: Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije, (XIII), Zlatibor-Čigota, str. 433-438
Vlajić, L., Landović, A. (2014) Jedan primer sanacije centrično pritisnutih ab stubova na osnovu eksperimentalno-teorijske analize modelskih ispitivanja. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 30(25): 101-106