Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2015, br. 28, str. 7-22
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.14415/zbornikGFS28.01


Dimenzionisanje čelične konstrukcije pravougaonog rezervoara prema Evrokodu
aUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

e-adresa: miroslav.besevic@gmail.com, natasamr6@gmail.com, d

Sažetak

Predmet rada je dimenzionisanje čeličnog rezervoara za tečnosti pravougaonog oblika sa tri komore. S obzirom na zahteve investitora (gabarit na koji je potrebno postaviti rezervoar i maksimalnu iskorištenost prostora) javila se potreba za konstrukcijom netipičnog oblika. U primeru je korišten austenitni nerđajući čelik koji se preporučuje za upotrebu u agresivnim sredinama. Dimenzionisanje čeličnih ploča rezervoara, ukrućenih i neukrućenih, prema Evrokodu je izvršeno u skladu sa SRPS EN 1993-1-7 koji se odnosi na ploče opterećene van svoje ravni. U prvom delu rada rezervoar je dimenzionisan prema Evrokod-u 3. Drugi deo rada predstavlja uporednu analizu rezultata dobijenih dimenzionisanjem prema Evrokod-u u odnosu na rezultate dobijene upotrebom prethodnog domaćeg standarda SRPS.MZ.3. 054. (1981).

Ključne reči

EC3; SRPS; nerđajući čelik; pravougaoni rezervoar

Reference

*** (2006) Eurocode 3: Design of steel structures - part 1-4: General rules - supplementary rules for stainless steels. CEN
*** (2007) Abaqus: Theory manual - version 6.11: Dassault systems
*** (2007) Eurocode 3: Design of steel structures - part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading. CEN
*** (2007) Eurocode 3: Design of steel structures - part 4-2: Tanks. CEN
*** (1981) JUS.MZ.3.054 - skladištenje nafte i naftnih derivate. Jugoslovenski standard, Savezni zavod za standardizaciju
*** (1997) Eurocode 1: Basis of structural design and action on structures - part 4: Silos and tanks. Belgrade: Faculty of Civil Engineering, in Serbian
*** (2009) Eurocode 1: Action on structures. Belgrade: Faculty of Civil Engineering, in Serbian
BS (2000) Welded static non-pressurized thermoplastic tanks - part 3: Design and calculation for single skin rectangular tanks. CEN
Buđevac, D., Marković, Z., Bogavac, D., Tošić, D. (1999) Metalne konstrukcije. Beograd: Građevinski fakultet
Debeljković, M. (2000) Bunkeri i silosi u čeličnoj konstrukciji. Beograd: Časopis 'Izgradnja'
Eurocode (2006) Basis of structural design. Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Civil Engineering, in Serbian