Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
Građevinski materijali i konstrukcije
2013, vol. 56, br. 1, str. 51-62
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak

Mogućnosti primene geodetskih merenja za kontrolu dimenzija konstrukcija
aPD "Hidroelektrane Đerdap" d.o.o. Kladovo
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: nzarko07@gmail.com, milantri@eunet.rs, miroslav.be

Sažetak

Razvoj informatičkih i geodetskih tehnologija omogućio je izradu preciznih i automatizovanih geodetskih instrumenata. Karakteristike savremenih geodetskih instrumenata omogućavaju efikasnu realizaciju geodetskih merenja i postizanje visoke tačnosti rezultata merenja. Efikasnost i tačnost rezultata merenja stvaraju uslove za široku primenu geodetskih tehnologija u inženjerskim oblastima u kojima je potreba za geodetskim merenjima uvek postojala, ali su efikasnost i tačnost geodetskih tehnologija bili značajni ograničavajući faktori. Razvoj metodologija za testiranje hipoteza doprineo je sistemu odlučivanja o kvalitetu geometrije konstruktivnih elemenata. U ovom radu razmatraju se odnosi tolerancije konstrukcija, tačnosti geodetskih merenja, efikasnosti njihovog dobijanja i donošenja odluka na osnovu rezultata geodetskih merenja.

Ključne reči

Reference

Ašanin, S. (2005) Kontrola kvaliteta geometrije konstruktivnih elemenata. u: Kongres Metrologa, Zbornik radova, Beograd: Građevinski fakultet
Klein, K.H., Heunecke, O. (2000) Aims and activities in German standardization respective engineering surveys. u: Quo Vadis - International Conference, FIG Working Week May, Prague
Ninkov, T. (1989) Optimizacija projektovanja geodetskih mreža. Beograd: Građevinski fakultet
Perović, G. (2005) Metod najmanjih kvadrata. Beograd: Građevinski fakultet
Perović, G. (1989) Račun izravnanja, Knjiga I - teorija grešaka merenja. Beograd: Naučna knjiga
Staudinger, M. (1999) A Cost orientated Approach to Geodetic Network Optimisation. Vienna: University of Technology, Faculty of Technical Science, Dissertation