Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2012, br. 21, str. 97-107
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Optimalno projektovanje čeličnih konstrukcija skladišta sa aspekta utroška čelika
aUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
bnema

e-adresa: miroslav.besevic@gmail.com, misan.dag@gmail.com

Sažetak

Jedno od najvažnijih pitanja optimalnog projektovanja konstrukcija je izbor kriterijuma optimalnosti. U ovom radu je prikazan kriterijum minimalne cene koštanja, minimalne težine(zapremine), izrade i eksploatacije jedne noseće čelične konstrukcije hale.Analiziran je objekat je pravougaonog oblika u osnovi 42m×38m, visine 20.3, namenjen regalnom skladištu. Optimizacija noseće čelične konstrukcije je obuhvatila tri varijantna dispoziciona rešenja. Analizirano je prvo varijantno rešenje koje predstavlja tri poprečne glavne rešetke raspona 38,o m, sa kontinualnim rožnjačama u krov i kalkanskom odnosno podužnom fadadnom konstrukcijom. Drugo rešenje je sa jednim odnosno tri unutrašnja stuba, gde su poprečni rešetkasti nosači raspona 19.o m. Treće varijantno rešenje je koncipirano tako što je postavljen prostorni rešetkasti nosač u sredini hale raspona 38.0 m. Podužni rešerkasti nosači su raspona 19.5 m preko kojih su postavljene rožnjače sa kosnicima. Usvojeno je optimalno rešenje prema uslovu cene koštanja odnosno težine čelične konstrukcije i eksploatacije. Osnovni materijal za čeličnu konstrukciju je Č0361 (S235), koji odgovara SRPS-u C.B0.500 (JUS EN 10025/2003).

Ključne reči

optimizacija; čelik; proračun; prostorni nosač; rešetkasti nosač; i rasponi; rožnjače; stubovi; kalkanska konstrukcija

Reference

Bešević, M. (1987) Primer optimizacije visećih konstrukcija od čelika. u: VII Kongres SDGKJ, Cavtat, UDK, knjiga T1, str. 61-64
Bešević, V.T. (1985) Optimizacija visećih konstrukcija od čelika -. Beograd, magistarski rad
Lađinović, Đ., Folić, R.J. (2003) Analiza uticaja teorije drugog reda kod konstrukcija zgrada pri dejstvu zemljotresa. Materijali i konstrukcije, vol. 46, br. 1-2, str. 5-15
Trifković, M., Bešević, M.T., Nestorović, Ž. (2010) Neki primeri geodetskih merenja polustrukturalnih aluminijumskih fasada po fazama životnog ciklusa. Materijali i konstrukcije, vol. 53, br. 4, str. 28-38