Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2012, br. 21, str. 109-123
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Savremeni pristup sanacija nosećih betonskih konstrukcija
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: miroslav.besevic@gmail.com

Sažetak

Sanacija armiranobetonskih konstrukcija je najčešće uslovljena promenom opterećenja ili smanjenom količinom armature u nosećim konstruktivnim elementima, usled uticaja korozije. Iz tog razloga potrebno je izvršiti detaljna ispitivanja ugrađenih materijala i analizu statičkih uticaja. Na osnovu rezultata donosi se odluka o vrsti, načinu i tipu sanacije konstruktivnih elemenata. U ovom radu je prikazano nekoliko načina sanacije armirano betonskih konstrukcija. Prvim delom rada prikazan je način sanacije primenom karbonskih traka-laminata i tkanina. Dok je u drugom opisan efikasan način sanacije sitnorebrastih armiranobetonskih tavanica na nekoliko objekata. Mere sanacije su sprovedene uvođenjem nove sprgnute konstrukcije, za najoštećenije delove tavanice,kao i primenom olakšanih greda u svakom drugom polju rebara za manje pukotine. Osim navedenih radova prikazana je i sanacija rebra sa manjim oštećenjima, dodavanjem čeličnog lima specijalno oblikovanog(korita), kako bi se izvršilo sprezanje novo-nalivene smeše u vidu epoksidnih maltera-eksmala i neoštećenih delova rebra.

Ključne reči

Reference

Bešević, M., Vlajić, Lj. (2010) Adaptacija, sanacija i dogradnja objekta u Nemanjinoj ulici br. 9 u Beogradu. u: Kongres Društva građevinskih konstruktera Srbije (XIII), Zlatibor-Čigota, str. 445-452
Bešević, M., Avdulaj, B. (2000) Sanacija, adaptacija i dogradnja rezidencijalne vile u Bulevaru Mira u Beogradu. u: Problem izgradnje i vrednovanja objekata, Beograd: Građevinski fakultet, str. 307-314
Bešević, M. (2000) Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija porodične zgrade u ulici Šefer u Parizu. u: Problem izgradnje i vrednovanja objekata, Beograd: Građevinski fakultet, str. 315-324
Bešević, M., Gajić, M. (2012) Sanacija armirano betonske konstrukcije poslovnog objekta u Crnotravskoj ul. 27 u Beogradu. u: Simpozijum 2012 - DGKS, str. 53-58
Bešević, M. (1989) Sanacija i rekonstrukcija nadzemnog dela objekta Univerzitetske biblioteke 'Svetozar Marković' u Beogradu. u: Simpozijum, SDGKJ, Dubrovnik, 89: str. 71-75
Bešević, M., Mijušković, M. (1991) Sanacija i rekonstrukcija objekta šahtnih peći u ćelijama. u: Zgrade, ostale konstrukcije i sanacije, IX Kongres SDGKJ, 25-28
Bešević, M.T., Milovanović, N., Todorović, M., Kukaras, D. (2011) Sanacija konstruktivnih elemenata za prihvatanje nove fasade u ulici Zeleni venac br. 18 u Beogradu. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, (20): 113-124
Lađinović, Đ. (2004) Višekriterijumska analiza seizmičke otpornosti konstrukcija armiranobetonskih zgrada. u: JDGK, Simpozijum, V. Banja, 29.IX - 1.X, Predavanje po pozivu, Knjiga 1, P-4, str. 65-76
Miličić, I.M., Vlajić, L.M., Folić, R.J. (2008) Numeričko modeliranje i simulacija - eksperimentalno-teorijske analize spregnute tavanice pri statičkom dejstvu. Materijali i konstrukcije, vol. 51, br. 3, str. 51-60
Trifković, M., Bešević, M.T., Nestorović, Ž. (2010) Neki primeri geodetskih merenja polustrukturalnih aluminijumskih fasada po fazama životnog ciklusa. Materijali i konstrukcije, vol. 53, br. 4, str. 28-38
Vlajić, L.M., Prokić, A., Miličić, I.M. (2007) Rezultati eksperimentalno - teorijske analize spregnute tavanice pri statičkom dejstvu. Izgradnja, 61(8-9): 285-292