Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
Glasnik Šumarskog fakulteta
2008, br. 97, str. 249-258
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 26/12/2008
doi: 10.2298/GSF0897249S
Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja stanja, trendova i uticaja proizvodnje na potrošnju prozora od drveta u Nemačkoj, sa posebnim osvrtom na stanje, probleme, trendove i poziciju prozora od drveta u odnosu na ukupno tržište prozora. Poseban segment istraživanja odnosio se na mogućnosti i uslove pod kojima bi proizvođači prozora od drveta iz Srbije mogli intenzivnije da izvoze na ovo tržište. S tim u vezi, a na osnovu rezultata sprovedenih istraživanja, u radu su dati odgovarajući zaključci i preporuke.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Annual report: Euroconstruct. Vienna: Austrian Institute of Economic Research
*** (2005) Annual report: Eurowindoor. Frankfurt a/M
*** (2006) Annual review and assessment of the world timber situation. Yokohama: International Tropical Timber Organization
*** (2007) German Windows manufacturers Ass'n: Annual report. Berlin
*** (2006) Timber Committee Statement on Forest Products Markets in 2006 and Prospects for 2007. Geneva: UNECE
*** (2008) FAO Statistics. www.fao.org/corp/statistics/en/
Glavonjić, B. (2003) Tržište prozora Evrope - stanje i trendovi. Prerada drveta, vol. 1, br. 3-4, str. 37-41
Glavonjić, B., Petrović, S. (2006) Tržište prozora u nemačkoj - stanje i trendovi. Prerada drveta, vol. 4, br. 15-16, str. 47-51
Ranković, N., Glavonjić, B., Oblak, L., Petrović, S. (2007) Trendovi potrošnje prozora i vrata od drveta u Španiji, Francuskoj i Nemačkoj i strategija njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 96, str. 83-95