Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Glasnik Šumarskog fakulteta
2008, br. 98, str. 25-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/01/2009
doi: 10.2298/GSF0898025V
Uticaj potrošnje na proizvodnju peleta u Austriji
aJP `Srbijašume`, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Sažetak

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja proizvodnje peleta u Austriji kao i uticaj potrošnje na njihovu proizvodnju. U tom smislu dat je funkcionalan odnos između proizvodnje i potrošnje peleta dobijen metodom modelovanja. Prikazani su osnovni elementi i trendovi na tržištu peleta i dat je pregled ostalih činioca koji utiči na proizvodnju peleta u Austriji. Izbor Austrije kao tržišta na kome su vršena istraživanja uslovljen je činjenicom da ova zemlja predstavlja jednog od lidera u Evropi po proizvodnji i potrošnji peleta i da iskustva u ovoj oblasti mogu biti od značaja za formiranje tržišta i energetske politike u Srbiji. Ovo tim pre što se tržište peleta ali i politika u oblasti obnovljivih izvora energije (u koje spadaju i pelete) u Srbiji nalaze još uvek u početnoj fazi.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Austrian market report. u: Session (65th) of the UNECE Timber Committee, Vienna, Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management - Forestry department
Alakangas, E., Heikkinen, A., Lensu, T., Etserinen, P. (2007) Biomass fuel trade in Europe. u: EUBIONET II - European bioenergy network, summary report, http://www.biomatnet.org, pristupljeno u oktobru, 2008.god
Eder, M., Schneeberger, W., Walla, C. (2005) Efforts to increase energy from biomass in Austria. www.wau.boku.ac.at/fileadmin/_/H73/H733/pub/Biogas/2005_efforts to_increase_biomas.pdf, pristupljeno u oktobru, 2008. god
Glavonjić, B. (2002) Ekonomika drvne industrije - praktikum. Beograd: Šumarski fakultet
Hagauer, D. (2007) Wood energy policy: Austria's experience. u: Scientific Conference 'Economic and Market Effects of using Wood as Renewable Energy Source', Belgrade, Proceedings
Jovičić, M.M. (1981) Ekonometrijski metodi. Beograd: Savremena administracija
Ranković, N. (1996) Ekonomika šumarstva. Beograd: Šumarski fakultet
Savolainen, M. (2007) Pellet production and use in Europe. London: Vapo Oy, (http://www.finproevents.fi/tiedostot/default/finpro1000000580.pdf, pristupljeno u oktobru, 2008.god)
Susan, C. (2007) Opportunities for the environment business opportunities for forest management companies. u: Scientific Conference 'Economic and Market Effects of using Wood as Renewable Energy Source', Proceedings, Belgrade