Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 3, str. 24-35
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/03/2018
doi: 10.5937/inovacije1703024J
Creative Commons License 4.0
Funkcionalnost nastave pismenog izražavanja u srednjoj školi (na primeru administrativnog stila)
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

Sažetak

U radu se razmatra nesaglasje između standardizovanih ishoda srednjoškolskog obrazovanja u domenu kulture pismenog izražavanja i metoda kojima se ti ishodi proveravaju. Nastoji se pokazati da je nastavna praksa vrednovanja ukupne jezičke kulture učenika na pismenim zadacima samo kroz jednu pismenu formu - takozvani sastav - nepodobna za merenje postignuća u drugim jezičkim stilovima (naučnom, publicističkom, administrativnom); žanrovi tih stilova tako bivaju potisnuti, jer se ne proveravaju i ne ocenjuju. Daje se pregled metodičke literature koja se bavi ovim problemom. Kao rezultat istraživanja, na primeru žanrova administrativnog stila, navode se načini da se pismeni zadaci - kroz metodički dosledno i celishodno obrađivanje, uvežbavanje, proveravanje i vrednovanje nastavnih jedinica iz oblasti pismenog izražavanja - učine funkcionaln(ij)im. Zaključuje se (1) da su izražajni i stilski dometi sastava, kao uvrežene forme proveravanja veština pismenog izražavanja, ograničeni, (2) da njihova isključiva upotreba stoga onemogućava postizanje svih ishoda u toj nastavnoj oblasti i (3) prenebregava različitost predispozicija i interesovanja učenika za književnoumetnički - esejistički izraz, koji se u sastavima neguje, kao i (4) da je njihovo vrednovanje podložno arbitrarnosti.

Ključne reči

pismeno izražavanje; funkcionalna pismenost; pismeni zadatak; sastav; administrativni stil

Reference

Brown, P., Levinson, S.C. (1987) Politeness - some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press
Čudomirović, J. (2009) Rečce kao tekstualni konektori u savremenom srpskom jeziku. Književnost i jezik, vol. 56, br. 3-4, str. 277-295
Dimitrijević, R. (1969) Osnovi teorije pismenosti. Beograd: Vuk Karadžić
Dragićević, R. (2006) Kultura izražavanja u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi, 19 (4): 29-35
Ilić, P. (2006) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj
Katnić-Bakaršić, M. (1999) Lingvistička stilistika. Budapest: Open Society Institute
Klikovac, D. (2008) Jezik i moć. Beograd: XX vek
Klikovac, D. (2015) Srpski jezik 3, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka
Klikovac, D. (2017) Skripta iz Funkcionalnih varijeteta srpskog jezika. Posećeno 15. 4. 2017. na: www. varijeteti.fil.rs
Klikovac, D., Nikolić, Lj. (2015) Srpski jezik 1, za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka
Klikovac, D., Nikolić, Lj. (2015) Srpski jezik 2, za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Eduka
Klikovac, D., Čudomirović, J. (2016) Skripta iz Lingvistike teksta i pragmatike za studente srpskog jezika i književnosti. Posećeno 15. 4. 2017. na: www.pragmatika.fil.rs
Klikovac, D.B. (2008) O semantici tekstualnih konektora u srpskom jeziku koji se sastoje od predloga mesnih značenja i poimeničene zamenice taj - pored toga, uz to, nasuprot tome, povrh toga, pri tome, prema tome, iza toga, na to. Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 73, str. 177-193
Milatović, V. (2013) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Milosavljević, B. (2007) Forme učtivosti u srpskom jeziku. Beograd: Učiteljski fakultet
Nikolić, M. (2010) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
OSP (2013) Opšti standardi postignuća za kraj opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta za predmet Srpski jezik i književnost (priručnik za nastavnike). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Radovanović, M. (1978) Imenica u funkciji kondenzatora. Novi Sad: Matica srpska
Radovanović, M. (1978) Dekomponovanje predikata (na primerima iz srpskohrvatskog jezika). Južnoslovenski filolog, 53-80; 33
Službeni glasnik (2013) Pravilnik o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama. Beograd, NPP
Službeni glasnik (2011) Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju. Beograd, NPP
Stanisavljević, V. (1970) Kako se uči veština pisanja. Beograd: Obeliks
Stevanović, M. (1988) Teorija i praksa u nastavi usmenog i pismenog izražavanja. Gornji Milanovac: Dečje novine
Tošović, B. (2002) Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga
Vidović, I. (2017) Školski pismeni zadaci i njihovo mjesto u vaspitno-obrazovnom procesu. Republički pedagoški zavod Republike Srpske, Posećeno 20. 6. 2017. godine na: http://www.rpz-rs.org