Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
Sociologija
2015, vol. 57, br. 3, str. 357-379
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.2298/SOC1503357L


Uticaj modernizacije na komponente nacionalnog identiteta u savremenim evropskim državama
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U članku se analiziraju stavovi stanovništva o važnosti osnovnih komponenti nacionalnog identiteta - kulturne, askriptivne i civilne - dobijeni u istraživanju sprovedenom u 17 evropskih zemalja (projekat INTUNE). Nastoji se utvrditi valjanost hipoteze da procesi modernizacije jačaju prisustvo civilne komponente i vode slabljenju askriptivne i kulturne komponente. Stoga se utvrđuju razlike u karakteristikama identiteta koje postoje između zemalja sa specifičnim istorijskim nasleđem (dužina demokratskog poretka, preovlađujuća religijska denominacija i etnički sastav), posebnim strukturalnim karakteristikama (društveni proizvod po stanovniku, nivo urbanizacije, procenat imigrantskog stanovništva, procenat univerzitetski obrazovanih), kao i značaj različitih individualnih karakteristika (pol, starost, obrazovanje). Iako je osnovna hipoteza potvrđena, podaci sugerišu da su posledice pomenutih činilaca (ekonomske, političke i kulturne) modernizacije vidljive samo do određenog stepena razvoja, iznad kojeg njihov uticaj slabi. Najsnažniji uticaj na prisustvo civilne komponente ima ekonomski činilac (GDP percapita). Iako civilna komponenta identiteta najviše oblikuje nacionalni identitet u istraživanim zemljama, druge dve komponente - askriptivna i kulturna - i dalje su prisutne, što postojeće nacionalne identitete čini hibridnim.

Ključne reči

nacionalni identitet; askriptivne/kulturne/civilne komponente; modernizacija; komparativno istraživanje