Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Glasnik Šumarskog fakulteta
2003, br. 87, str. 211-221
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/GSF0387211S
Istraživanje nekih fizičkih svojstava drveta Paulownia elongata i Paulownia fortuneii
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bOsnivač plantaža i oglednog polja paulovnije, Bela Crkve

Sažetak

U radu su saopšteni rezultati ispitivanja gustine, utezanja i bubrenja drveta Paulownia elongata i P. fortuneii. Materijal za ispitivanje obezbedio je inž. Boda Vukovojac, koji je podigao plantažu i ogledna polja paulovnije na teritoriji opštine Bela Crkva. Rezultati ispitivanja pokazuju da postoji razlika između ispitivanih svojstava ove dve vrste drveta. Izvršeno je poređenje dobijenih rezultata ispitivanja međusobno i sa rezultatima sličnih vrsta drveta. Dobijeni podaci ukazuju na mogućnost korišćenja ovog drveta u proizvodima od drveta koji nisu u toku eksploatacije izloženi velikim opterećenjima. Potrebno je izvršiti ispitivanje sklonosti ovih vrsta drveta prema formiranju tenzionog drveta i deformacijama u uslovima promenljive higroskopne vlage.

Ključne reči

Reference

*** (1983) Šumarska enciklopedija. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', 1 i 2
Dahms, K.G. (1982) Asiatische, ozeanische und australische Exportholzer. Leinfelden-Echterdingen: DRW-Verlag
Lukić-Simonović, N. (1970) Uporedna istraživanja tehnoloških svojstava drveta Picea omorica Pani. i Picea excelsa Lin u vezi sa uticajem staništa. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 37
Nikolić, M. (1975) Zavisnost fizičko-mehaničkih svojstava euroameričkih topola (P. robusta i P. serotina) i domaće crne topole od nekih spoljašnjih i unutrašnjih faktora. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 49
Olson, J.R. (1982) Specific gravity, fiber length and extractive content of young Paulownia. Oklahoma
Vukovojac, B., Mihailović, R. (1996/2001) Statistička merenja prirasta paulovnie u oglednom polju u Beloj Crkvi. rukopis
Wagenfuhr, R., Scheiher, C.H.R. (1989) Holzatlas. Leipzig: Veb. Fachbuchverlag
Zhao-Hua, Z., Ching-Ju, C., Xin-Yu, L., Yao-Gao, X. (1988) Paulownia in China: Cultivation and Utilization. Beijing: Chinese Academy of Forestry Staff, Asain Network for Biological Sciences and International Development Research Centre