Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:1
članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2016, br. 30, str. 17-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.14415/zbornikGFS30.02

Creative Commons License 4.0
Računarsko modeliranje drumskog mosta pri simulaciji pokretnog opterećenja
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: milicic@gf.uns.ac.rs, nemanjabralovic@hotmail.com

Sažetak

U ovom istraživanju prikazano je računarsko modeliranje jednorasponske konstrukcije drumskog rešetkastog mosta sa kolovozom na gornjem pojasu. Proračunski modeli tretirani su kao ravanski i prostorni nosači izrađeni od 1D konačnih elemenata sa aplikacijama za CAA: Tower i Bridge Designer 2016 (2nd Edition). Sprovedenim računarskim simulacijama dobijeni su rezultati za međusobno poređenje uticaja pokretnog opterećenja prema preporukama dva standarda SRPS i AASHATO. Zbog toga je varijanta modeliranja konstrukcije mosta koju pruža program Bridge Designer 2016 (2nd Edition) istovetno modelirana u okruženju programa Tower. Kao važnu informaciju pri izboru računarskog programa ističemo da sa aplikacijom Bridge Designer 2016 (2nd Edition) nismo bili u mogućnosti da tretiramo uticaje modela pokretnog opterećenja po domaćem standardu - V600.

Ključne reči

drumski most; pokretno opterećenje; modeliranje i simulacija; kriterijum upotrebljivosti

Reference

*** (1991) Pravilnik o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova. Službeni list SFRJ, broj 1
*** (2012) AASHTO LRFD bridge design specifications. Customary U.S. Units
Bralović, N. (2016) Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, Master rad
Buđevac, D., Stipanić, B. (1989) Čelični mostovi. Beograd: Građevinska knjiga
Miličić, I.M., Vlajić, L.M., Folić, R.J. (2008) Numeričko modeliranje i simulacija - eksperimentalno-teorijske analize spregnute tavanice pri statičkom dejstvu. Materijali i konstrukcije, vol. 51, br. 3, str. 51-60
Miličić, M.I., Vlajić, M.Lj. (2006) Models of civil engineering-classification and definition. u: 9th International conference DQM, June 14-15, Belgrade, Serbia, Proceedings, p. 98-104
Miličić, M.I., Vlajić, M.L.J., Bešević, M. (2009) Numerical modeling and simulation of geometrical indentical store model with stability attitude criterion. u: 11th National and 5th International scientific meeting, Planning Design, Construction and renewal in the civil engineering, Novi Sad, Serbia, INDIS, p. 379-388; ISBN 978-86-7892-221-3
Mojsilović, N.M. (1988) Betonski mostovi - priručnik za vežbanja. Beograd: Naučna knjiga
Radimpex (2016) Tower 7 - Program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija uputstvo za rad sa programom
Zarić, B., Stipanić, B., Buđevac, D. (1991) Čelične konstrukcije u građevinarstvu. Beograd: Građevinska knjiga