Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2011, br. 20, str. 125-132
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Pregled, ispitivanje i dijagnostika oštećenja zidova pravoslavnog hrama u izgradnji 'Kozme i Damjana' u Kikindi
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: milicic@gf.uns.ac.rs

Sažetak

U radu se primenjuje procedura u postupku kontrole pri izvođenju građevinskih radova sa jednim metodološkim pristupom, pregled - ispitivanje - dijagnoza. Primenjeni postupak na licu mesta je merenje pH vrednosti rastvorene supstance u vodi. Na osnovu pregleda i ispitivanja data je dijagnoza na licu mesta uočenog produkta hemijske reakcije na površinama zidova od pune opeke normalnog formata. Tako je dijagnostifikovano površinsko oštećenje zidova nastalo kao produkt hemijske reakcije (so) poznatoj pod imenom 'šalitra'.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Eurocode 6: Design of masonry structures, part 1.3: General rules for building: Detailed rules on lateral loading, DD ENV 1996-1-3
*** (2001) Eurocode 6: Design of masonry structures, part 2: Design, selection of materials and execution of masonry, DD ENV 1996-2
*** (2001) Eurocode 6: Design of masonry structures, part 3: Simplified calculation methods and simple rules for masonry, DD ENV 1996-3
*** (1991) Pravilniku o tehničkim normativima za zidane zidove. Beograd
*** (1989) Priručnik za primenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. u: Simpozijum SDGKJ, Dubrovnik 25-27 april, Beograd
Bešević, M. (1989) Sanacija i rekonstrukcija nadzemnog dela objekta Univerzitetske biblioteke 'Svetozar Marković' u Beogradu. u: Simpozijum, SDGKJ, Dubrovnik, 89: str. 71-75
Bešević, M., Mijušković, M. (1991) Sanacija i rekonstrukcija objekta šahtnih peći u ćelijama. u: Zgrade, ostale konstrukcije i sanacije, IX Kongres SDGKJ, 25-28
Folić, R., Malešev, M. (2005) Održavanje i sanacija konstrukcija. Materijali i konstrukcije, vol. 48, br. 4, str. 62-80
Folić, R.J. (2004) Neki konstrukcijski i geo-tehnički aspekti zaštite zgrada od vlage. u: Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva vlage na kulturna dobra - zbornik, Novi Sad: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, str. 298-314
Miličić, M.I. (2010) Izveštaj o pregledu hrama sv. Kozme i Damjana u Kikindi sa stručnim mišljenjem. TMTK, 001/10, apr. 2010
Muravljov, M. (1998) Građevinski materijali. Beograd: Građevinska knjiga
Radonjanin, V., Malešev, M. (2005) Karakteristična oštećenja zidanih konstrukcija. Izgradnja, vol. 59, br. 7-9, str. 214-220
Stevanović, B. (2005) Zidane konstrukcije. Materijali i konstrukcije, vol. 48, br. 4, str. 50-56
Vasić, R., Radojević, Z. (2005) Koroziono dejstvo rastvornih soli u zidovima od opeka. Zaštita materijala, vol. 46, br. 4, str. 39-42