Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica
2008, br. 17, str. 29-41
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Novi koncept ekvivalentnog modeliranja spregnutog nosača 'čelik - beton'
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresa: milicic@gf.su.ac.yu

Sažetak

U radu se daje novi predlog ekvivalentnog modula elastičnosti spregnutog preseka namenjen modeliranju spregnutih nosača. Zbog toga se u računarskom modeliranju primenom aplikacija za CAA (Computer Aided Analysis) slutimo različitim varijantama rešenja. Noviji aplikativni softveri, prevazilaze ovaj problem manje ili više uspešno 'specijalnim' konačnim elementom. Međutim, nametnuti ekvivalentni modul elastičnosti spregnutog preseka je podesan i sa primenom postojećih aplikacija porodice CAA, i temelji se na geometrijsko - mehaničkoj analogiji (GMA) karakteristika spregnutog poprečnog preseka tipa 'čelik - beton'. Na osnovu eksperimentalno teorijske analize sa gledišta kriterijuma nosivosti i upotrebljivosti predloženi koncept ekvivalentnog modeliranja je tehnički pouzdan.

Ključne reči

Reference

*** (2006) EN 1994-1-1: 2004 Evrokod 4 - proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona, deo 1-1 - opšta pravila i pravila za zgrade. Beograd: Građevinski fakultet
*** Uputstvo za korišćenje programa: PanelPro, Planet, Tower 3D model builder, verzija 4. 1 za Windows 95, NT. Beograd: Radimpeks
*** (2004) Elaborat o ispitivanju spregnute međuspratne konstrukcije u dograđenom skladištu fabrike kolača 'Banini' u Kikindi pod uticajem statičkog i dinamičkog probnog opterećenja. TMTK, Subotica, 002
de Corte, W., van Bogaert, P. (2006) The effect of shear deformations in floor beams on the moment distribution in orthotropic plated bridge decks. Journal of Constructional Steel Research
Folić, R.J. (1975) Analiza aktivne širine ploče i graničnih stanja od armiranog i prethodno napregnutog betona. Novi Sad
Folić, R.J., Popović, B., Tatomirović, M. (1986) Uticaj skupljanja i tečenja betona spregnutih armirano-betonskih nosaĉa u preseku bez prsline. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Posebno izdanje 10
Macorini, L., Fragiacomo, M., Amadio, C., Izzuddin, B.A. (2006) Long-term analysis of steel: Concrete beams: FE modeling for effective width evaluation, engineering structures
Marčiukaitis, G., Jonaitis, B., Valivonis, J. (2006) Analysis of deflections of composite slabs with profiled sheeting up to the ultimate moment. Journal of Constructional Steel Research
Mihailović, V. (1989) Spregnute i prednapregnute konstrukcije. Beograd: Naučna knjiga
Milašinović, D.D. (1997) The finite strip method in computational mechanics. Subotica: Faculty of Civil Engineering
Miličić, I.M., Vlajić, L.M. (2006) Eksperimentalno-teorijska analiza spregnute tavanice regalnog skladišta pri statičkom dejstvu u fabrici 'Banini A.D.' u Kikindi. u: Kongres JDGK (12), Vrnjačka Banja, Zbornik radova, Knjiga 2, str. 25-40
Miličić, I.M. (2004) Prilog analizi kriterijuma upotrebljivosti mostovskih konstrukcija interakcijom računarske simulacije i 3D laserskog skeniranja. Subotica, Magistarski rad
Miličić, I.M. (2007) Teorijsko eksperimentalna analiza preraspodele opterećenja pri određivanje kriterijuma upotrebljivosti mostovskih konstrukcija. Subotica, Doktorska disertacija
Prokić, A. (1999) Matrična analiza tankozidnih konstrukcija. Zemun: Kramerprint
Vlajić, M.Lj., Beleslin, R., Miličić, M.I. (2000) Eksperimentalno - teorijska analiza ponašanja pečurkaste međuspratne konstrukcije - preduzeće 'Soko-Štark'. Beograd