Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Materijali i konstrukcije
2003, vol. 46, br. 3-4, str. 8-13
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Analiza izvijanja čeličnih stubova metodom reološko-dinamičke analogije
Afilijacija nije data

Sažetak

U radu se pomoću reološkog modela (D.D. Milašinović, 1996) analizira izvijanje čeličnih štapova po reološko-dinamičkoj analogiji (RDA) u području pre i posle tačke proporcionalnosti. Pokazano je da je kritični napon izvijanja u oblasti elastičnosti saglasan sa Euler-ovim kritičnim naponom, a da se posle granice proporcionalnosti rezultati proračuna dobro slažu sa rezultatima dobijenih na osnovu teorije tangentnog modula.

Reference

James, O.S., Omar, M.S. (1965) Inelastic behavior of load-carrying members. New York, itd: Wiley, str. 151-164
Kisin, S. (1997) Stabilnost metalnih konstrukcija. Beograd: Građevinska knjiga
Kojić, M. (1993) Opšti koncept implicitne integracije konstitutivnih relacija pri neelastičnom deformisanju materijala. Kragujevac: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu, str. 21, i 67
Milašinović, D.D. (1997) The finite strip method in computational mechanics. Subotica: Faculty of Civil Engineering
Milašinović, D.D. (1996) Rheological-dynamical analogy. u: Scientific Meetings of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Department of Technical Sciences, Beograd, Book 2, vol. LXXXIII, str. 103-110
Ranković, S. (1994) Metode rešavanja zadataka stabilnosti. Beograd: Građevinski fakultet, str. 334-335
Timošenko, S. (1965) Otpornost materijala. Beograd: Građevinska knjiga, I deo, str. 170-183., prevod
Timošenko, S. (1956) Otpornost materijala. Beograd: Građevinska knjiga, II deo, str. 119-318. prevod