Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Razlike u nekim motoričkim sposobnostima između džudista i nesportista mlađeg školskog uzrasta
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresastevajudo@yahoo.com
Ključne reči: motorika; mađi školski uzrast; džudo trening
Sažetak
Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje razlike u motoričkim sposobnostima između džudista i nesportista mlađeg školskog uzrasta muške populacije. Uzorak ispitanika je činilo 42 dečaka, uzrasta 7 i 8 godina. Uzorak je bio podeljen na dva subuzorka, od kojih su jedan činili džudisti (N=22) UDžSK “Kinezis” iz Niša, a drugi učenici (N=20) O.Š. “Vožd Karađorđe” iz Niša. Baterijom testova od 13 mernih instrumenata procenjivana je: Eksplozivna snaga – Skok u dalj (MLJ, u cm), Skok u vis (MHJ u cm), Bacanje medicinke (MTBM u m); Brzina frekvencije pokreta – Taping rukom (MHT u frekfenciji), Taping nogama o zid (MFTW u frekfenciji); Brzina – Sprint na 20 metara (M20S u sekundama); Repetitivna snaga – Podizanje trupa za 60 sekundi (MSU u frekfenciji), Sklekovi sa kolena (MKPP u frekfenciji); Zaklon trupa u ležanju (MHPT u stepenima), Fleksibilnost – Fleksibilnost trupa u pretklonu (MBOTF u cm), Fleksibilnost trupa u zaklonu (MBBTF u cm), Fleksibilnost trupa levi otklon (MLSBTF u stepenima), Fleksibilnost trupa desni otklon (MRSBTF u stepenima).Nakon dobijenih rezultata došlo se do zaključka da od ukupno 13 varijabli, kod 6 postoji statistički značajna razlika između džudista i nesportista, Kod svih 6 bolje rezultate su pokazali džudisti (MLJ, MTBM, M20S, MSU, MKPP, MHPT). U preostalih 7 varijabli nije postojala značajna razlika (MHJ, MHT, MFTW, MBOTF, MBBTF, MLSBTF, MRSBTF). Imajući u vidu činjenicu da veliki broj nastavnika fizičkog vaspitanja pridaje vrlo veliki značaj u praćenju razvoja motoričkih sposobnosti učenika, rezultati našeg rada su dokaz da praktikovanje džudoa doprinosi poboljšanju motoričkih sposobnosti dece, pa može poslužiti i kao ideja da se fizičko vaspitanje, kao obavezan nastavni predmet, dopuni elementima džudoa ili sam džudo uvrsti u nastavni plan i program osnovne škole.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka