Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Glasnik Šumarskog fakulteta
2010, br. 101, str. 67-80
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/04/2010
doi: 10.2298/GSF1001067J
Uticaj sistema brušenja Paulownia siebold et zucc. na sposobnost kvašenja
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bTarkett d.o.o., Bačka Palanka

e-adresa: milan.jaic@sfb.rs

Sažetak

U ovom radu ispitivan je uticaj pripreme površine podloge na sposobnost kvašenja poliuretanskih lakova metodom kontaktnog ugla. Uzorci su izrađeni od dve vrste paulovnije (Paulownia elongata i Paulownia fortunei). Svi uzorci su obrađeni rendisanjem (glodanjem), posle čega je vršena obrada brušenjem pri čemu su uzorci podeljeni u grupe. Za svaku grupu u odnosu na pravac drvnih vlakana, određen je sistem obrade brušenjem, zasnovan na numeraciji brusnog papira, redosledu smenjivanja brusnih traka različite numeracije i pravcu brušenja. Kvalitet pripreme podloge posle brušenja izražen je preko parametara hrapavosti u sistemu 'M': Ra, Rz, Rv, Rp i Rt. Za merenje kontaktnog ugla korišćen je transparentni poliuretanski (PU) lak i destilovana voda. Vrednosti kontaknog ugla dovedene su u vezu sa sistemom brušenja preko parametra hrapavosti Ra.

Ključne reči

paulovnija; brušenje; parametri površinske hrapavosti; kvašenje; kontaktni ugao

Reference

Džinčić, I. (2005) Uticaj režima obrade glodanjem i brušenjem na kvalitet obrađene površine masivnog bukovog drveta. Prerada drveta, vol. 3, br. 9-10, str. 18-22
Đorđević, M.B. (2002) Kvalitet povrsinske obrade drveta u zavisnosti od načina pripreme podloge i primenjenog sistema zaštite. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Jaić, M., Zivanović, R. (1997) The influence of the ratio of the polyurethane coating components on the quality of finished wood surface. Holz als Roh-und Werkstoff, 55(5): 319-322
Jaić, M., Miljković, J., Živanović, R., Filipović, J., Petrović-Đakov, D. (1996) The investigation of polyurethane coating and surface of some hardwood species. Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 61, No 3, 197-205
Jaić, M., Živanović, R., Stefanović-Janežić, T., Dekanski, A. (1996) Comparison of surface properties of Beech and Oakwood as determined by ESCA method. Holz als Roh- und Werkstoff, 54, 37-41
Kaličanin, O. (1998) Istraživanje kvašenja drveta i adhezije premaza za spoljnu upotrebu. Beograd: Šumarski fakultet, diplomski rad u rulopisu
Miljković, J., Gavrilović-Grmuša, I., Điporović-Momčilović, M. (2006) Određivanje površinskog kvašenja vatrootporne ploče metodom kontaktnog ugla. Prerada drveta, vol. 4, br. 15-16, str. 24-28
Popović, J., Radošević, G. (2008) Anatomsko-hemijske karakteristike drvnih vlakana vrste Paulownia fortunei Seem. Hemsl. Šumarstvo, vol. 60, br. 4, str. 71-77
Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D., Knežević, R., Milovanović, J. (2009) Varijabilnost plodova, semena i klijanaca test stabla Paulownia elongata S.Y. Hu sa područja grada Beograda. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 18, br. 1, str. 59-67
Vukas, N., Horman, I. (2009) Sposobnost razlijevanja poliuretanskih lakova na površini drveta. Prerada drveta, vol. 7, br. 26-27, str. 13-18
Wicks, Z., Jones, F., Pappas, P., Wicks, D. (2007) Organic coatings: Science and technology. New Jersey: Jonh Wiley and Sons, Third Edition
Živanović, R.R. (1995) Istraživanje međusobnog odnosa poliuretanskih premaza i kvaliteta obrađenih površina drveta. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad