Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Glasnik Šumarskog fakulteta
2010, br. 101, str. 163-174
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/04/2010
doi: 10.2298/GSF1001163T
Kartiranje biotopa sliva kumodraškog potoka u Beogradu
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bUrbanistički zavod Beograda, Beograd

e-adresa: andreja.tutundzic@sfb.rs

Sažetak

Sve obimnije negativne promene u biosferi, mnoge nepovratne, nameću potrebe evidentiranja postojećeg stanja abiotičkih i biotičkih faktora sredine kako bi se, uz odgovarajuće postupke, preostali značajni prostori zaštitili, procesi degradacije usporili, a izgubljeni prostori u skladu sa mogućnostima nadoknadili. Zbog toga je za potrebe ekološkog planiranja u mnogim razvijenim zemljama usvojen metod kartiranja i vrednovanja biotopa. Zahvaljujući karakterističnom položaju na tranzicionom pravcu od rubne zone grada ka gradskom jezgru, prostor sliva Kumodraškog potoka pružio je dobru osnovu za proveru i primenu postupka kartiranja gradskih biotopa. Različiti načini korišćenja zemljišta, očuvanost relativno velikih otvorenih prostora između dva tipa izgrađenih struktura i deo slobodnog toka Kumodraškog potoka dali su osnove za pretpostavku da se na ovom prostoru mogu očekivati staništa koja bi bilo značajno očuvati. U radu su prikazani rezultati istraživanja 2006. godine koji su upoređeni sa prethodnim istraživanjima i stanjem u 2009. Izrazita heterogenost korišćenja, širenje neplanski podignutih objekata, ali i postojanje struktura koje mogu biti značajne za unapređenje sistema zelenih prostora grada, ukazuje na neadekvatnu razvojnu dinamiku ovog područja, ali i potrebu za daljim istraživanjima koja bi dovela do adekvatnih planskih rešenja. Kartiranjem celokupnog obuhvata sliva i prikupljanjem obeležja koja detaljno karakterišu biotope dobijena je informaciona osnova za dalji rad na vrednovanju gradskih biotopa i argumentaciju usmeravanja izgradnje u pravcu zaštite preostalih otvorenih prostora rubne zone grada.

Ključne reči

kartiranje biotopa; sliv Kumodraškog potoka; sistem zelenih prostora grada

Reference

*** (2004) Priprema sadržaja i definisanje postupka za kartiranje biotopa BeogradA. u: Projekat Zelena regulativa Beograda, Beograd: Urbanistički zavod Beograda, Sveska 2a
*** (2008) Schwarze Liste und Watch-Liste. www.cps-skew.ch/deutsch/schwarze_liste.htm
*** (1976) Flora SR Srbije I-X. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
*** (1977) Flora SR Srbije 10. Beograd: SANU, Odeljenje prirodno-matematičkih nauka
*** (2004) Ključ za kartiranje biotopa. u: Zelena regulativa Beograda, Beograd: Urbanistički zavod, Sveska 2b
Cousins, S., Ihse, M. (1998) A methodological study for biotope and landscape mapping based on CIR aerial photographs. Landscape and Urban Planning, Amsterdam, 41, Elsevier, (183-192)
Cvejić, J., Obratov-Petković, D., Tutundžić, A. (2000) Model revitalizacije Kumodraškog potoka baziran na načelima održivog razvoja. u: Naselja u Srbiji u 21 veku - principi i praksa održivosti u razvoju gradova Srbije, Beograd: Udruženje urbanista Beograda, 53-66
Despotović, J., i dr. (2002) Idejni projekat odvoda kišnih i upotrebljenih voda sa sliva Kumodršakog potoka. Beograd: Građevinski fakultet - Hidrotehnički institut, knjiga 1. Postojeće stanje - verifikacija i ocena
Ermer, K., Hoff, R., Mohramann, R. (1996) Landschaftsplanung in der Stadt. Stuttgart: Ulmer
Grupa autora (2003) Generalni plan Beograda 2021. Službeni list grada Beograda, broj 27, od 15. oktobra
Javorka, S., Csapody, V. (1934) Iconographia florae Hungaricae. Budapest
Jedicke, E. (1994) Biotopschutz in der Gemeinde. Radebeul: Neuman Verlag
Jessel, B., Tomias, K. (2002) Økologish orientierte planning. Ulmer: Utb
Knickrehm, B., Rommel, S. (1994) Biotoptypenkarttierung in der Ladschaftplanung. u: Hannover Uni Arbeitsmaterialien, Hannover: Institut fur Landeschaftspflege und Naturschutz, 27
Kurz, H. (2000) Aktuelle Entwicklungen in der Bewertung von Biotoptypen. u: Vortrag gehalten auf dem VSÖ Seminar Aktuelle Bewertungssystem in der naturschutzfachlichen Planung, Hamburg - Kiel: Buero fuer Biologische Bestandsaufnahmen
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Radulović, S., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D., Đukić, M. (2009) Ekologija i rasprostranjenje invazivne vrste Aster­lanceolatus willd. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 159-178
Obratov-Petković, D., Cvejić, J., Tutundžić, A. (2000) Florističke karakteristike sliva Kumodraškog potoka. Šumarstvo, 53(45): 59-71
Sukopp, N., Weiler, S. (1988) Biotope mapping and nature conservation strategies in urban areas of the Federal Republic of Germany. Landscape and Urban Planning, Amsterdam, 15, 39-58, Elsevier
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1981) Flora Europaea. Cambridge, itd: Cambridge University Press, vol. 1-5
Tutundžić, A. (2006) Kartiranje i vrednovanje gradskih biotopa na prostoru sliva Kumodraškog potoka. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Waterton, S. (2002) Classifying nature, constructing Europe. Social Studies of Science, Los Angeles, 32, SAGE Publications, (177-204)