Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 441-446
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Antropometrijska analiza uhranjenosti stanovništva u ruralnim područjima
aKatedra za anatomiju, Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska
bStudentska sekcija za morfologiju, Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska
cKatedra za sudsku medicinu, Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

Sažetak

U donjem toku rijeke Vrbas, sa lijeve strane, tle je tipa fluvinskog eugleja ('crnica') i jako je plodonosno. Sa desne strane tle je tipa pseudogleja ('pjeskulja') i mnogo je lošijeg kvaliteta. Studija je terenska, eksperimentalna a uzorak se sastoji iz 68 ispitanika u selu Kladari i 63 ispitanika u selu Povelič. Svima je uzeta iscrpna lična i porodična anamneza i izmjereni su: TA, ŠUK, lipidni status (TC, LDL, VLDL, HDL, TRG) , tjelesna visina (TV), tjelesna masa (TM), obim struka (OS) i obim kukova (OK) i iz njih izračunati parametri WHR i WHS. Kod stanovništva sela Kladari prisutna je predgojaznost i gojaznost i evidentan je povišen WHR i WSR, što predstavlja povišen rizik metaboličkih komplikacija. U selu Povelič evidentna je pothranjenost i eventualno normalna uhranjenost većine ispitanika.

Ključne reči